Tài liệu tham khảo, luận văn, luận án, đồ án, báo cáo, tiểu luận, giáo trình, bài giảng miễn phí

Mới nhất

Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam

Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  Nguyễn Thị Minh Phương Xây Dựng Mô Hình Kế Toán Trách Nhiệm Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Sữa Việt Nam Chuyên Ngành: Kế Toán (Kế Toán, Kiểm Toán Và Phân Tích) Mã Số: ...
Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam

Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân * * * Trần Thế Nữ Xây Dựng Mô Hình Kế Toán Quản Trị Chi Phí Trong Các Doanh Nghiệp Thương Mại Quy Mô Vừa Và Nhỏ Ở Việt Nam Luận Văn Tiến Sỹ Kinh Doanh Và Quản Lý Bộ Giáo ...
Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ Việt Nam

Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ Việt Nam

I Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  Nguyễn Thị Ngọc Lan Tổ Chức Kế Toán Quản Trị Chi Phí Vận Tải Hàng Hóa Trong Các Công Ty Vận Tải Đường Bộ Việt Nam Chuyên Ngành: Kế Toán (Kế Toán, Kiểm ...
Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam

Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam

Lời Cảm Ơn Tôi Xin Chân Thành Cảm Ơn Pgs.ts Ngô Thắng Lợi Và Các Giảng Viên Khoa Kế Hoạch Và Phát Triển - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Cảm Ơn Các Đồng Nghiệp Tại Công Ty Mua Bán Nợ Việt Nam, Cục Tài Chính Dn - Bộ Tài Chính Và Tồng ...
Hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo chủ yếu ở Việt Nam đến năm 2015

Hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo chủ yếu ở Việt Nam đến năm 2015

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Rằng, Bản Luận Án Hoàn Thiện Các Chính Sách Xóa Đói Giảm Nghèo Chủ Yếu Của Việt Nam Đến Năm 2015 Là Công Trình Nghiên Cứu Độc Lập, Do Chính Tôi Hoàn Thành. Các Tài Liệu Tham Khảo Và Trích Dẫn Được Sử ...
Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân Việt Nam sau gia nhập WTO

Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân Việt Nam sau gia nhập WTO

Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Hồ Thanh Thủy Hỗ Trợ Của Nhà Nước Đối Với Nông Dân Việt Nam Sau Gia Nhập Wto Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Hà Nội - 2014 Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Hồ Thanh Thủy Hỗ Trợ Của Nhà ...
Công nghiệp hỗ trợ trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam - Hà Thị Hương Lan

Công nghiệp hỗ trợ trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam - Hà Thị Hương Lan

Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Hà Thị Hương Lan Công Nghiệp Hỗ Trợ Trong Một Số Ngành Công Nghiệp Ở Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Hà Nội - 2014 Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Hà Thị Hương Lan Công Nghiệp Hỗ ...
Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng

Công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Độc Lập Của Riêng Tôi. Các Số Liệu Sử Dụng Phân Tích Trong Luận Án Có Nguồn Gốc Rõ Ràng, Đã Công Bố Theo Đúng Quy Định. Các Kết Quả Nghiên Cứu Trong Luận Án Do Tôi ...
Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

Marketing lãnh thổ với việc thu hút đầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Luận Án Này Là Công Trình Khoa Học Của Riêng Tôi Thực Hiện Dưới Sự Hướng Dẫn Của Các Nhà Khoa Học, Bao Gồm: Giáo Sư, Tiến Sĩ Trần Minh Đạo Và Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Vũ Trí Dũng, Thuộc Khoa Marketing, Trường ...
Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Khu vực Nam Trung bộ

Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Khu vực Nam Trung bộ

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Ki N H Tế Quốc Dâ N    Đỗ Huyền Trang Hoàn Thiện Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Trong Các Doanh Nghiệp Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Khu Vực Nam Trung Bộ Chuyên Ngành: Kế Toán, Kiểm Toán Và Phân ...
Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học

Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam  H Ồ Thị Dung Thiết Kế Và Sử Dụng Hệ Thống Bài Tập Trong Dạy Học Học Phần Giáo Dục Học Ở Tr Ư Ờng Đại Học Chuyên Ngành : Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục Mã S Ố : ...
Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay

Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay

Bộ Giáo Dục V À Đào Tạo Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam Lê Trung Chinh Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Thành Phố Đà Nẵng Trong Bối Cảnh Hiện Nay Luận Án Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục Hà N Ội, Năm 201 5 B Ộ Giáo Dục V À ...
Dạy học hình học cao cấp ở trường Đại học cho sinh viên sư phạm toán theo hướng chuẩn bị năng lực dạy học hình học ở trường phổ thông

Dạy học hình học cao cấp ở trường Đại học cho sinh viên sư phạm toán theo hướng chuẩn bị năng lực dạy học hình học ở trường phổ thông

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Vân Dạy Học Hình Học Cao Cấp Ở Trường Đại Học Cho Sinh Viên Sư Phạm Toán Theo Hướng Chuẩn Bị Năng Lực Dạy Học Hình Học Ở Trường Phổ Thông Luận Án ...
Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Đại học

Dạy học dựa vào tương tác trong đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Đại học

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam Phạm Quang Tiệp Dạy Học Dựa Vào Tương Tác Trong Đào Tạo Giáo Vi Ên Tiểu Học Trình Độ Đại Học Luận Án Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục Hà Nội - 2013 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ...
Khóa luận tốt nghiệp Thu hút FDI vào lĩnh vực bất động sản của Việt Nam. Thực trạng và triển vọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế - 1

Khóa luận tốt nghiệp Thu hút FDI vào lĩnh vực bất động sản của Việt Nam. Thực trạng và triển vọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế - 1

Khóa Luận Tốt Nghiệp Thu Hút Fdi Vào Lĩnh Vực Bất Động Sản Của Việt Nam. Thực Trạng Và Triển Vọng Trong Giai Đoạn Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế - 1 Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8
Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam bộ

Đảm bảo chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam bộ

Tóm Tắt Luận Án Chất Lượng Đào Tạo Nghề Được Khẳng Định Là Yếu Tố Đảm Bảo Cho Sự Phát Triển Và Cạnh Tranh Trong Xu Thế Hội Nhập Của Hệ Thống Đào Tạo Nghề Hiện Nay. Để Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề, Điều Kiện ...
Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ 3 - 4 tuổi

Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ 3 - 4 tuổi

Nguyễn Thị Thanh Biện Pháp Phát Triển Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Tự Kỷ 3 - 4 Tuổi Luận Án Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục Hà Nội - 2014 Nguyễn Thị Thanh Biện Pháp Phát Triển Kĩ Năng Giao Tiếp Cho Trẻ Tự Kỷ 3 - 4 Tuổi Luận Án Tiến Sĩ Khoa ...
Tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn hiện nay

Tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn hiện nay

Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Trương Thị Bạch Yến Tạo Nguồn Cán Bộ, Công Chức Xã Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Các Tỉnh Tây Nguyên Giai Đoạn Hiện Nay Luận Án Tiến Sĩ Khoa Học Chính Trị Hà Nội - 2014 Học Viện Chính Trị ...
Quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  Phạm Hồng Hoa Quy Trình Ứng Dụng Internet Marketing Tại Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Việt Nam Chuyên Ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Marketing) Mã Số: 62.34.30.01 Người Hướng Dẫn Khoa ...
Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lời Cảm Ơn Trước Hết, Cho Phép Tôi Bày Tỏ Lòng Biết Ơn Tới Gs.ts. Vũ Thị Ngọc Phùng Và Ts. Lâm Du Sơn, Người Đã Hướng Dẫn Tôi Về Mặt Khoa Học Để Hoàn Thành Bản Luận Án Này. Xin Cảm Ơn Gs.ts. Nguyễn Văn Nam, Gs.ts. Nguyễn Kế Tuấn, ...

Danh mục

Xem nhiều

Mới nhất

Danh mục xem nhiều

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved
Tải tài liệu miễn phí, download tài liệu tham khảo, luận án, luận văn, đồ án, tiểu luận, đề tài, giáo án, giáo trình, biểu mẫu, báo cáo, tiến sĩ, thạc sĩ, tốt nghiệp, doc, pdf.
Tài liệu tham khảo trên Facebook

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top