Khả năng sinh sản của bò cái Lai Brahman được phối giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Mỹ Linh Khả Năng Sinh Sản Của Bò Cái Lai Brahman Được Phối Giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus Và Sức Sản Xuất Thịt Của Đời Con Nuôi Tại Tỉnh Quảng Ngãi Luận Án Tiến Sĩ Chăn Nuôi Huế - 2021 Nguyễn Thị Mỹ Linh Khả Năng ...

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần nạo vét đường biển 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Iso 9001:2008 Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành: Quản Trị Doanh Nghiệp Sinh Viên : Dương Ngọc Hà Giảng Viên Hướng Dẫn: Ts. Nguyễn Thị Hoàng Đan Hải Phòng - 2017 Bộ Giáo Dục Và Đào ...

Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống người dân trồng cao su tại huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Nông Lâm Tp.hồ Chí Minh Khoa Kinh Tế    Ảnh Hưởng Của Việc Thu Hồi Đất Đến Đời Sống Người Dân Trồng Cao Su Tại Huyện Tân Uyên Tỉnh Bình Dương Đoàn Văn Trung Luận Văn Cử Nhân Ngành Kinh Tế ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số