Mới nhất

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 12

Tiếp tục duy trì tỷ trọng tài sản sinh lời cao song điều chỉnh giảm dư nợ cho vay và tăng cơ cấu đầu tư trong tổng tài sản để đảm bảo yêu cầu đa dạng hóa danh mục cho vay và giảm thiểu rủi ro. Tổng tài sản cuối năm 2013 ước ...

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 11

Chỉ tiêu vòng quay vốn phản ánh sự quay vòng vốn nhanh hay chậm trong cho vay KHCN. Thông thường, vòng quay vốn càng lớn thể hiện việc thu hồi nợ càng tốt và ngược lại. Bảng số liệu cho ta thấy các khoản cho vay đối với KHCN thu hồi qua ...

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 10

Trong ba năm qua, MBBank ngoài việc tăng cường công tác cho vay thì nhiệm vụ thu hồi các khoản nợ vay cũng được ngân hàng hết sức quan tâm. Bằng chứng là tình hình thu nợ cho vay nói chung và cho vay KHCN nói riêng đã có những bước chuyển ...

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 9

Cho vay tín chấp Hạn mức cho vay: Mức cho vay tối đa lên tới 500 triệu đồng. Thời hạn cho vay tối đa : 48 tháng. Phương thức trả nợ linh hoạt: Trả góp, lãi theo niên kim cố định, trả gốc lãi addon, trả gốc, lãi theo dư nợ giảm ...

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 8

Trong bối cảnh hoạt động ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng MBBank đã thực hiện theo định hướng "Tăng trưởng hợp lý, tái cơ cấu hiệu quả" và đạt được kết quả đáng khích lệ.  Về thu nhập, ...

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 7

MBBank cung cấp các khoản vay cho các tổ chức, cá nhân dưới nhiều hình thức như vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; cho vay theo nhiều đồng tiền,… Bên cạnh đó, MBBank đã triển khai rất nhiều hoạt động tài trợ tín dụng cho khách hàng là ...

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 6

2.1.3. Các sản phẩm dịch vụ Với phương châm luôn mang lại những sản phẩm dịch vụ tiện ch đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, MBBank đã không ngừng nâng cao chất lượng những sản phẩm dịch vụ hiện có cũng như nghiên cứu và phát ...

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 5

Chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay đối với KHCN: Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn cho vay đối với KHCN. Thời gian thu hồi nợ vay nhanh hay chậm. hệ số này càng tăng cho thấy tình hình quản lý vốn cho vay tốt, hiệu quả cho ...

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - 4

Tái xét hợp đồng cho vay: Việc tái xét hợp đồng cho vay thực chất là tiến hành phân tích khoản vay trong điều kiện vay đã được cấp nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng tín dụng, phát hiện rủi ro để có hướng xử lý kịp ...

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 15

Bảng V.4: Chấm điểm các chỉ tiêu thông tin phi tài chính của Công ty CP A bằng mô hình sửa đổi theo đề xuất của đề tài Chỉ tiêu Đánh giá Điểm ban đầu Trọng số Điểm trọng số 1 Trình độ ...

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 14

PHỤ LỤC IV Bảng IV.3: Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Công nghiệp nặng Chỉ tiêu Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô ...

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 13

PHỤ LỤC III Bảng III.2: Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp ngành Thương mại dịch vụ theo quyết định 57/2002/QĐ-NHNN Chỉ tiêu Quy mô lớn Quy mô vừa Quy mô ...

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 12

Bảng II.2: Chấm điểm Trình độ quản lý và môi trường nội bộ của Công ty CP B   Chỉ tiêu Đánh giá Điểm ban đầu Trọng số Điểm trọng số 1 Lịch sử tư pháp của người đứng đầu DN/Chủ ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 17

PHỤ LỤC 13 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Tác giả Nội dung nghiên cứu Các thành phần CLDV Avkiran Phát triển một công cụ để đo lường Bốn thành ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 16

- Đánh giá chất lượng dịch vụ của SCB: ANOVA   Sum of Squares df Mean Square F Sig. Kết luận TC1S Between Groups 1.103 3 .368 .512 .674 Không có sự khác biệt   Within ...

Danh mục

Xem nhiều

Mới nhất

Danh mục xem nhiều

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved
Tải tài liệu miễn phí, download tài liệu tham khảo, luận án, luận văn, đồ án, tiểu luận, đề tài, giáo án, giáo trình, biểu mẫu, báo cáo, tiến sĩ, thạc sĩ, tốt nghiệp, doc, pdf.