Diễn Tiến Lâm Sàng Viêm Tụy Mạn

Hồi phục Đau bụng VTM sớm RL chức năng nội - ngoại tiết Viêm tiềm tàng Còn bù Chuyển tiếp Mất bù Biến đổi nhu mô - giãn ống tụy nhánh Sỏi tụy Ống tụy chính giãn - viêm teo Hình 1.7. Diễn tiến lâm sàng viêm tụy mạn (Nguồn: ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí