Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các quốc gia đông nam á

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Ngân Hà Ng Thành Phố Hô ̀ Chí Minh Trần Thị Thanh Nga Tác Động Của Rủi Ro Thanh Khoả N Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Ngân Hàng: Nghiên Cứu Trường Hợp Các Quốc Gia Đông Nam Á Tóm Tắt ...

Hoàn thiện phương pháp và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam

Lời Mở Đầu 1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Chiếm 97,14% 1 Tổng Số Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Và Đóng Góp Trực Tiếp Gần 50% Gdp Hàng Năm, 33% Thu Ngân Sách Cả Nước, 45% 2 Vốn Đầu Tư Thực Hiện Toàn Xã Hội Dnnvv Đang Ngày Một Khẳng ...

Hoàn thiện thẩm định năng lực tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Chính Bộ Tài Học Viện Tài Chính  Nguyễn Thế Anh Hoàn Thiện Thẩm Định Năng Lực Tài Chính Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trong Hoạt Động Cho Vay Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội Chuyên Ngành ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số