Thỏa thuận sử dụng

Trước khi sử dụng trang web Tailieuthamkhao.com bạn cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung thỏa thuận sử dụng của Tailieuthamkhao.com. Khi bạn truy cập và sử dụng trang Tailieuthamkhao.com xem như bạn đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng.

Tailieuthamkhao.com được phép hiệu chỉnh các Điều Khoản Thỏa Thuận và có hiệu lực ngay sau khi cập nhật lại trang này. Vì vậy bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những Điều Khoản mới của Tailieuthamkhao.com. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy vập vào trang web này với bất kỳ lý do nào.

Nhận xét trên trang:

Tất cả các nhận xét đều được kiểm duyệt trước khi hiển thị, các bạn có quyền bày tỏ các ý kiến trước các nội dung chúng tôi xuất bản, nhưng luôn nằm trong quy định về tính văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và hòa bình, những từ ngữ thô tục, xúc phạm hay nói xấu đều không được chấp nhận.

Chúng tôi có toàn quyền về việc nhận xét của bạn có được chấp nhận hiển thị hay không, ngoài ra chúng tôi còn có thể chỉnh sửa nội dung của nhận xét sao cho phù hợp với quy định và tính chủ đề của trang.

Bạn chịu trách nhiệm vô hạn trước lời nhận xét của mình trên trang.

Nghiêm cấm:

Sử dụng từ ngữ thô tục

Có những lời lẽ khiêu khích, cổ súy người khác làm trái pháp luật

Xúc phạm nhân phẩm danh dự của người khác

Vấn đề liên quan đến chính trị

Rủi ro và cách thức xử lý:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào nếu có sảy ra mà bạn cho là trang web này gây ra.

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số