Thư viện số

Thư viện số đại học, thư viện điện tử, thư viện trực tuyến miễn phí, kho tài liệu, kho học liệu điện tử

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 6

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 6

Trang 76 Phương phap thuyêt minh: La cách thức ma HDV sư dụng đê truyền các thông tin về đối tượng tham quan cho du khách. Dựa vào nội dung thông tin cua đôi tượng tham quan mà lựa chọn các phương pháp thuyết minh khác nhau. Trang 77 ...
Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 5

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 5

Trang 61 2. Chuẩn bi bữa ăn cho khach:́ - HDV phải đặt thực đơn ăn cho khac h trước it nhât la 6 tiếng. Trường hợp phải đi suốt tuyến thi phaỉ đặt thực đơn qua điện thoại, thông báo cho nơi phuc vu giờ khách đến ăn va ...
Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 4

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 4

Trang 46 Một sô tinh̀ huônǵ thường gặp khi đoń khach:́ Đoàn khac h đên chậm so với thời gian dư kiên: - Tìm cách kiểm tra xem la co đúng la đoàn co đến muộn hay không, hay la đoàn se không đến. Nếu đúng la vì một ly do nào ...
Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 3

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 3

Trang 31 - Kiến thức tổng hợp: Hiểu biết tổng hợp vê xa hôi,̣ licḥ sử, điạ ly,́ kinh tê,́ văn hoá của dân tộc mình va cać dân tôc̣ cuả cać quôć gia khac.́ Co kiến thức vê chính trị: hdv phải nhạy cảm vê chính trị, ...
Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 2

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 2

Trang 16 - Hoạt động của du khách:kiểm tra sư tuân thu nội quy cua khách, sô lượng khách trong đoàn, nắm bắt được tâm ly cuả khach.́ Đòi hỏi phải vận dụng tổng hoa nhiều ky năng Hoạt động chăm soc khac h hàng Hoạt ...
Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 1

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch - 1

Trang 1 Bài Giảng Quy Trin H Va Phương Pháp Hướng Dẫn Du Lịch Trang 2 Tài Liệu Tham Khảo 1. Thực Hành Hướng Dẫn Du Lịch, Trương Tư Nhân, Nxb Đaị Học Kinh Tê Quôć Dân; 2. Nghiệp Vu Hướng Dẫn Du Lịch, Đinh Trung Kiên, Nxb Đai Hoc̣ ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 7 Điều kiện đường và an toàn giao thông - 3

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 7 Điều kiện đường và an toàn giao thông - 3

Trang 31 ở những nơi giao nhau của đường, đánh giá an toàn xe chạy phức tạp hơn so với những đoạn đường khác, bởi vì sự giao cắt của các dòng xe và sự thay đổi hướng của chúng làm tăng xác suất TNGT. Tại chỗ giao nhau, các đoạn ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 7 Điều kiện đường và an toàn giao thông - 2

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 7 Điều kiện đường và an toàn giao thông - 2

Trang 16 Tách chuyển động theo các hướng nhờ xây dựng các dải phân cách trên các đường trục làm tai nạn giao thông giảm đi rò rệt. Tuy nhiên, điều đó không loại trừ được các tai nạn xảy ra do người lái xe mất định hướng, do xe ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 7 Điều kiện đường và an toàn giao thông - 1

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 7 Điều kiện đường và an toàn giao thông - 1

Trang 1 Chương 7 Điều Kiện Đường Và An Toàn Giao Thông 1 Trang 2  Tổng Quan Về Tình Hình Tai Nạn Giao Thông Ở Việt Nam Và Thế Giới: 1.1. Tình Hình Tai Nạn Giao Thông Ở Thế Giới:  Năm 1896, Sau 10 Ngày Xuất Xưởng, 1 Chiếc Ôtô Ở Anh Chạy ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 6 Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô - 2

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 6 Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô - 2

Trang 16 6.5. Bảo dưỡng thường xuyên mặt đường  Với mặt đường nhựa: 2.1. Chống chảy nhựa mặt đường: Sử dụng sỏi 5-10mm hoặc đá mạt, cát vàng (hàm lượng bột ít) để té ra mặt đường. Thời điểm thích hợp nhất để té ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 6 Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô - 1

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 6 Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường ô tô - 1

Trang 1 Chương 6 Công Tác Bảo Dưỡng Thường Xuyên Đường Ô Tô Trang 2 6.1. Nền Đường Bdtx Nền Đường Không Gia Cố: Đắp Phụ Nền Đường. Hót Đất Sụt. Phát Cây, Rãy Cỏ, Tỉa Cành. Bảo Dưỡng Thường Xuyên Nền Đường Có Gia Cố: Chân ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 5 Thiết bị của đường - 4

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 5 Thiết bị của đường - 4

Trang 46 5.8 4 5 6 7 1200 mm 8 H 5.8. Gương cầu lồi Ghi chú 3 Gương cầu (Đường kính 800mm hoặc 1000mm) 2 Bu lông bắt gương vào giá đỡ gương Lưỡi chắn bảo vệ 1 Vít điều chỉnh mặt phẳng gương (Điều chỉnh mặt gương theo phương đứng) Giá ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 5 Thiết bị của đường - 3

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 5 Thiết bị của đường - 3

Trang 31  Yêu cầu đối với thiết bị phòng hộ: Giới hạn vùng nguy hiểm thị giác cùng những đặc điểm của nó phải cho phép người lái xe nhìn thấy một cách đồng thời. Ngăn ngừa được ôtô đi vào khu vực này. Khi ôtô va chạm vào ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 5 Thiết bị của đường - 2

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 5 Thiết bị của đường - 2

Trang 16  Khái niệm: 5.3. Vạch kẻ đường  Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe.  Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập và có thể kết hợp với ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 5 Thiết bị của đường - 1

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 5 Thiết bị của đường - 1

Trang 1 Trang 2 5.1. Trồng Cây Yêu Cầu Đối Với Việc Trồng Cây: Không Gây Ảnh Hưởng Xấu Đối Với Kết Cấu Nền Mặt Đường, Không Ảnh Hưởng Đến Tầm Nhìn, Bảo Đảm An Toàn Cho Xe Chạy Với Tốc Độ Thiết Kế, An Toàn Cho Người Đi ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 4 Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 4 Hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quản lý ngành giao thông đường bộ

Trang 1 Chương 4 H Thèng Tæ Chøc Vµ Nhi M Vô Qu¶n Lý Ngµnh Giao Th«Ng ®­êng Bé Trang 2 4.1. Hệ Thống Tổ Chức: Bğgtyt (D0A\ Ęl Dł0\g Tô) Trang 3 4.2. Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Các Cơ Quan Quản Lý Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cục Đường Bộ ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 3 Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường - 3

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 3 Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường - 3

Trang 31 2.5. Xử lý kết quả đo vòng: 2.5.1. Xác định Môdun đàn hồi của nền đường: Mô đun đàn hồi của nền đường tại 1 vị trí đo: (MPa) M  2,4P - P: là tải trọng tác dụng (xung lực), KN ; ri d ri .r - r: là khoảng cách từ điểm đo ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 3 Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường - 2

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 3 Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường - 2

Trang 16  Các phương pháp thí nghiệm : 2.1. Các pp thí nghiệm đánh giá cấu trúc nhám mặt đường 2.1.1. Phương pháp ʺRắc cátʺ theo TCVN 8866-2011 :  Độ nhám của mặt đường tại mỗi vị trí thử nghiệm (hi), tính bằng milimét, chính xác ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 3 Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường - 1

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 3 Điều tra đánh giá tình trạng mặt đường - 1

Trang 1 Chương 3 Điều Tra Đánh Giá Tình Trạng Mặt Đường Trang 2 3.1. Khái Niệm Chung Chất Lượng Chạy Xe Của Mặt Đường Năng Lực Chống Trơn Trượt Năng Lực Chịu Tải Của Kết Cấu Mặt Đường  Trong Quá Trình Sử Dụng, Do Tác Dụng ...
Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 2 Biến dạng, hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra - 3

Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô Chương 2 Biến dạng, hư hỏng của đường và nguyên nhân gây ra - 3

Trang 31 2.2.Các hư hỏng thường gặp trên đường và nguyên nhân gây ra 4. Ta luy nền đường bị sụt lở Sụt lở có thể gây ra bởi: -Độ dốc ta luy đường đào hoặc đường đắp quá đứng, đất lại kém dính kết; -Tiêu nước không tốt ...

Danh mục

Xem nhiều trong Thư viện số

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved
Tài liệu tham khảo trên Facebook

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số