Cách chuyển tin nhắn WhatsApp sang Telegram

Chuyển từ một tin nhắn từ một ứng dụng này sang một ứng dụng khác cũng giống như chuyển nhà. Có thể có rất nhiều lần bạn đã đánh mất tất cả các tin nhắn điều này thật là tồi tệ. Thật may là bạn có thể thực hiện việc ...

Cách đánh dấu và loại bỏ các trùng lặp trong Google Sheets

Khi làm việc trong Google Trang tính, bạn có thể bắt gặp những bảng tính lớn, nơi bạn phải xử lý nhiều mục nhập trùng lặp. Việc xử lý các mục trùng lặp và sẽ rất khó khăn nếu bạn đánh dấu và xóa từng mục nhập một. Tuy nhiên, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí