Các Trạng Thái Cơ Thể Và Cảm Xúc Của Giảng Viên

Không phải là quan trọng nhất đến tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên và sự tác động này là không giống nhau ở mỗi người. Vì mỗi giảng viên sẽ nhận thức về những tác động của đánh giá, nhận xét, phản hồi theo ...

Nhóm Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Tiễn

Học cấp Khoa chuyên ngành. Sửa chữa luận án theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp Khoa chuyên ngành. Chuẩn bị bảo vệ luận án ở Hội đồng khoa học cấp cơ sở. Tiếp thu, chỉnh sửa luận án theo ý kiến Hội đồng khoa ...

Phương Pháp Xử Lí Số Liệu Bằng Thống Kê

Hướng tiếp cận nghiên cứu và các biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên; (3) Các yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá năng lực giảng dạy và (4) Các phương pháp xử lí số liệu thống kê toán học. C á ch th ứ c ...

Thực Trạng Tự Đánh Giá Năng Lực Quản Lý Lớp Học

Coi trọng môn học của mình” (ĐTB = 3.57) và “T ự đánh giá năng lực đặt những câu hỏi hay cho học viên” (ĐTB = 3.52) đều ở mức cao. Phỏng vấn sâu một số giảng viên ở Trường Sĩ quan Thông tin và Công binh, cho thấy: Học viên khi ...

Các Mặt Biểu Hiện Tự Đánh Giá Năng Lực Giảng Dạy

Phạm quân sự lành mạnh. Đây cũng là nội dung được xác định để đề xuất biện pháp nâng cao tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên các trường sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. Tóm lại, các yếu tố thuộc ...

Thông Tin Về Người Được Phỏng Vấn:

Phụ lục 2 ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN 3.1. ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN 1. Thời gian phỏng vấn (ngày/tháng/năm): 2. Địa điểm phỏng vấn: 3. Thông tin về người được phỏng vấn: Họ tên: 1. Nam 2. Nữ Kinh nghiệm giảng dạy: . năm Chuyên ngành giảng ...

Độ Tin Cậy Của Thang Cảm Nhận Hạnh Phúc Trong Công

Item­Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item­Total Correlatio n Cronbach's Alpha if Item Deleted Khi khong chac dieu gi, toi thuong mong dieu tot nhat co the xay ra 33.9641 24.599 .335 .683 Toi luon nhin vao mat tuoi sang cua moi thu 34.1275 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí