Độ Tin Cậy Của Thang Cảm Nhận Hạnh Phúc Trong Công


Item­Total StatisticsScale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlatio

n

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Khi khong chac dieu gi, toi

thuong mong dieu tot nhat co the xay ra


33.9641


24.599


.335


.683

Toi luon nhin vao mat tuoi sang

cua moi thu

34.1275

23.974

.458

.665

Toi hau nhu khong bao gio mong doi moi thu dien ra theo y

minh


34.3922


24.101


.255


.702

Toi luon lac quan ve tuong lai

cua minh

33.9869

23.816

.474

.662

Moi thu thuong khong bao gio

dien ra theo cach toi muon

34.4739

23.162

.424

.667

Toi tu tin rang minh se thanh

cong trong tuong lai

34.0458

22.968

.516

.653

Nhung dieu tot dep khong bao

gio xay ra voi toi

34.0490

22.303

.485

.655

Hau het moi thu trong cuoc

song deu ket thuc 1 cach co hau

34.5229

26.244

.140

.715

Khi toi khong chac dieu gi xay

ra toi thuong mong dieu toi te nhat co the xay ra


34.0229


23.229


.346


.683

Moi thu thuong dien ra theo

cach cua toi muon

34.7680

25.569

.241

.697

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - 30


5.4. Độ tin cậy của thang cảm nhận hạnh phúc trong công

việc

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.900

26


Item­Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Cong viec khien toi vui ve

81.2190

89.581

.507

.896

Cong viec khien toi lo lang

81.5686

91.394

.309

.900

Toi thay san sang lam viec

80.9902

89.708

.528

.896

Toi hanh phuc vi cong viec

81.2386

88.510

.543

.896

Cong viec khien toi buon phien

80.9510

91.280

.356

.899

Cong viec khien toi chan nan

80.8889

90.296

.402

.898

Toi the hien dc NLBT trong

cong viec

81.2614

89.866

.468

.897

Cong viec khien toi tro nen

tich cuc

81.1961

87.902

.585

.895

Cong viec khien toi kho chiu

81.0392

88.326

.487

.897

Congvieckhientoimatkiennhan

81.1242

91.709

.209

.804

Toi cam thay phan khich vi

cong viec

81.5327

89.292

.417

.898

Cong viec khien toi lo au

81.4183

91.621

.295

.801

Cong viec khien toi that vong

80.8660

90.090

.453

.897

Cong viec khien toi cang thang

81.5490

91.055

.366

.899

Cong viiec khien toi phan khoi

81.4379

88.345

.557

.895

Cong viec khien toi bon chon

81.4248

91.911

.272

.801

Cong viec khien toi tu hao

81.2320

86.854

.592

.894

Cong viec khien toi tuc gian

81.0686

89.094

.394

.899

Trong cong viec, toi lam

nhung gi toi thuc su thich

81.6176

92.329

.209

.803

Trong cong viec toi phat

trien dc tiem nang ban than

81.3824

85.463

.737

.891

Trong cong viec toi pt dc

nhung nl quan trong

81.3007

86.152

.688

.892Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Trong cong viec toi dc tham

gia vao nhung hoat dong the hien ky nang


81.3203


85.832


.712


.892

Trong cong viec toi vuot qua

nhung thach thuc

81.3301

87.651

.651

.894

Trong cong viec toi dat dc

nhung ket qua gia tri

81.3137

87.416

.674

.893

Trong cong viec toi dc bay to

nhung gi la tot nhat cho toi

81.4412

87.434

.619

.894

Trong cong viec toi pt nhung muc

tieu toi dat ra trong cuoc song

81.3595

86.690

.648

.893


Cronbach's Alpha

N of Items

.779

10

5.5. Độ tin cậy của thang sự hài lòng trong công việc Reliability Statistics


Item­Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach' s Alpha if Item

Deleted

Toi hai long voi ban than

35.9216

24.741

.394

.766

Doi luc toi nghi minh chang

gioi giang gi ca

36.1144

23.708

.429

.763

Toi co co the lam viec tot nhu hau het nhung nguoi

khac


35.9967


25.551


.312


.776

Toi cam thay minh khong co

nhieu dieu dang tu hao

36.1340

22.175

.580

.741

Doi khi toi cam thay minh vo

dung

35.4542

22.373

.627

.735

Toi cam thay minh la nguoi

co gia tri

35.9477

24.358

.483

.756

Toi co khuynh huong nghi

minh la nguoi that bai

35.3399

23.189

.542

.747

Toi co thai do tich cuc voi

ban than

35.4575

24.426

.548

.751

Toi uoc minh co the ton

trong ban than hon

36.4739

25.785

.162

.705

Toi cam thay minh co mot so

pham chat tot

35.5131

24.657

.522

.754

Cronbach's Alpha

N of Items

.860

4

5.6. Độ tin cậy của thang sự hài lòng trong công việc Reliability Statistics


Item­Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

To chuc tot hoat dong

11.1993

2.632

.716

.850

Xay dung muc dich

dung cho giang vien

11.3660

1.957

.715

.852

Xay dung moi truong

van hoa

11.2745

2.318

.737

.837

Phat huy tinh tich cuc

11.2190

2.585

.741

.843


Phụ lục 6

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA TRÊN CÁC TIỂU THANG ĐO

6.1. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan

KMO and Bartlett's Test

Kaiser­Meyer­Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

.880

Bartlett's Test of Approx. Chi­Square

2406.61

7

Sphericity df

253

Sig.

.000

Total Variance ExplainedCompo nent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of

Squared Loadings

Rotation Sums of

Squared Loadings


Total

% of Varia

nce

Cumula tive %


Total

% of Varia

nce

Cumula tive %


Total

% of Varianc

e

Cumula tive %

1

5.992

26.054

26.054

5.992

26.054

26.054

4.355

18.936

18.936

2

2.245

9.759

35.813

2.245

9.759

35.813

2.870

12.479

31.415

3

1.980

8.609

44.422

1.980

8.609

44.422

2.253

9.794

41.209

4

1.254

5.450

49.873

1.254

5.450

49.873

1.791

7.787

48.996

5

1.122

4.878

54.751

1.122

4.878

54.751

1.324

5.755

54.751

6

.978

4.252

59.0037

.912

3.966

62.9688

.862

3.749

66.7179

.794

3.453

70.17010

.750

3.262

73.43211

.714

3.103

76.53512

.688

2.989

79.52413

.649

2.822

82.34614

.607

2.639

84.985

Compo nent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of

Squared Loadings

Rotation Sums of

Squared Loadings


Total

% of Varia

nce

Cumula tive %


Total

% of Varia

nce

Cumula tive %


Total

% of Varianc

e

Cumula tive %

15

.552

2.401

87.38616

.470

2.043

89.42917

.440

1.913

91.34118

.429

1.864

93.20619

.407

1.768

94.97320

.321

1.397

96.37021

.306

1.330

97.70022

.272

1.182

98.88223

.257

1.118

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

Phat hien va giai quyet cac truong hop VPKL

.797Duy tri viec chap hanh kl cua hv trong gio hoc

.793Duy tri viec chap hanh kl cua hv trong thi, kt

.706Kiem soat su tap trung chu y cua hoc vien

.696Tao thoi quen tot cho hv

.579Xay dung moi quan he doan ket thong nhat

.560Ky vong ve viec chap hanh kl cua hv

.518Dat ra nhung cau hoi hay


.757


Lam cho hv luon coi trong hoc mon cua minh day


.751


Ho tro don vi


.745


Giup hv tin ho co the hoc tot....


.741


Tao su tham gia cua nhung hoc vien yeu


.739


Khoi goi tu duy phan bien cho hv


.703


Tra loi cau hoi kho cua hv


.509


Khich le nhung hv lo la (chua chu y/ tap trung

vao hoc)


.507


Boi duong, phat trien su sang tao.774Component

1

2

3

Tu danh gia nang luc HDD.772

Giang bai phu hop doi tuong.708

Phan tich, giai thich, lay VD.521

Su dung phuong phap, phuong tien.711

Cai thien hoc tap cua hv sa sut.576

Boi duong học vien gioi.511

Giúp học viên hiểu tri thức503

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 10 iterations


6.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA thang các yếu tố có bản ảnh hưởng đến tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên

KMO and Bartlett's Test

Kaiser­Meyer­Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

.843

Bartlett's Test of Approx. Chi­Square

8460.03

2

Sphericity df

1431

Sig.

.000


Total Variance ExplainedComponent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Total

% of

Variance

Cumulativ

e %

Total

% of

Variance

Cumulative

%

1

11.858

21.960

21.960

11.858

21.960

21.960

2

4.708

8.718

30.678

4.708

8.718

30.678

3

2.777

5.143

35.821

2.777

5.143

35.821

4

2.376

4.400

40.222

2.376

4.400

40.222

Xem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí