Độ Tin Cậy Của Thang Tự Đánh Giá Năng Lực Giảng Dạy Của Giảng Viên Ở Các Trường Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam


Phụ lục 5

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC TIỂU THANG ĐO

5.1. Độ tin cậy của thang tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.873

23

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - 29


Item­Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Squared Multiple Correlatio

n

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Giup hv hieu tri thuc

81.9029

60.089

.457

.

.868

Cai thien hoc tap cua

hv sa sut

82.2003

60.601

.369

.

.871

Boi duong hoc vien

gioi

81.8474

61.606

.261

.

.874

Phat trien su sang tao

82.0239

57.336

.252

.

.869

Phan tich, giai thich,

lay VD

81.7722

59.758

.483

.

.868

Giang bai phù hop doi

tuong

81.8114

60.439

.391

.

.870

Su dung phuong phap,

phuong tien

81.8016

59.933

.455

.

.868

Tu danh gia nang luc

hoat dong day

81.9258

60.020

.486

.

.868

Tao su tham gia cua

nhung hoc vien yeu

82.2918

60.884

.338

.

.872

Khoi goi tu duy phan

bien cho hv

81.9977

60.607

.365

.

.871


Giup hv tin ho co the

hoc tot....

81.8408

58.306

.607

.

.864

Tra loi cau hoi kho

cua hv

81.7395

58.962

.552

.

.866

Dat ra nhung cau hoi

hay

81.8899

61.033

.361

.

.871

Khich le nhung hv chua chu y/ tap trung

vao hoc


81.9454


60.088


.415


.


.869

Lam cho hv luon coi

trong hoc mon cua minh day


81.8899


58.856


.605


.


.865

Ho tro don vi

81.9781

59.159

.540

.

.866

Tao thoi quen tot cho

hv

81.7918

58.634

.613

.

.864

Duy tri viec chap hanh kl cua hv trong gio

hoc


81.6088


58.223


.557


.


.865

Duy tri viec chap hanh

kl cua hv trong thi, kt

81.4879

58.300

.512

.

.866

Phat hien va giai quyet cac truong hop

VPKL


81.6938


57.646


.619


.


.863

Kiem soat su tap trung

chu y cua hoc vien

81.9346

59.058

.532

.

.866

Ky vong ve viec chap

hanh kl cua hv

81.7036

58.285

.545

.

.865

Xay dung moi quan

he doan ket thong nhat

81.7395

58.006

.520

.

.866


5.2. Độ tin cậy của thang các yếu tố ảnh hưởng cơ bản đến tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt


Nam

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.872

54


Item­Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Toi cam thay minh day

gioi

206.3203

584.146

.085

.872

Lan giang bai gan day cua toi truoc hoc vien

duoc danh gia la rat tot


205.8987


575.521


.273


.870

Khi tiep can nd moi toi thuong giang khong tot

trc HV


205.8464


562.963


.450


.868

Khi gap 1 BG kho. toi se tap trung cho nho nhieu thoi gian va toi thuong

giang tot no


205.7810


575.870


.253


.871

Khi day kem mot noi dung nao do, toi co gang va thuong giang tot hon

o nhung lan sau


205.8333


575.739


.215


.871Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Toi da va dang phat trien nhung chien luoc giup toi thanh cong trong

giang day


205.5980


565.920


.550


.868

Toi da day thanh cong ngay ca voi HV ca biet

nhat


206.2190


575.398


.298


.870

Toi can rat nhieu su giup do de thanh cong voi tu

cach la 1 giang vien


205.8366


577.422


.217


.871

Toi khong can phai no

luc nhieu de day tot

205.5948

571.094

.289

.870

Mac du toi mat nhieu thoi gian dua ra ke hoach, viec day cua toi van khong co

hieu qua cao


205.5817


560.283


.580


.867

Mac du doi khi toi gap kho khan nhung noi chung toi day ngay cang

tot hon


205.4902


568.618


.484


.868

Toi thuong chu y den nhung bai giang cua toi da thanh cong trong qua

khu


206.3301


584.668


.067


.871

Toi da co nhung dong nghiep tuyet voi khi toi

day tai day


205.6732


570.240


.346


.869Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Hau het cac GV toi lam

viec cung deu tu tin vao kha nang cua minh


205.6242


566.681


.508


.868

Hau het nhung dong

nghiep toi kinh trong deu la GVG


205.7516


573.584


.278


.870

Co nhieu GVG o khoa

va truong toi

205.2418

567.318

.556

.868

Quan sat nhung GVG xung quanh minh toi hoc ho duoc rat nhieu (ve

giang day)


205.2974


558.924


.691


.866

Cac dong nghiep thuong giup toi chuyen hoa nhung noi dung kho tro

nen de giang hon


205.5327


566.637


.476


.868

Nhin thay nguoi khac day tot thuc day toi day

tot hon


205.1961


551.561


.273


.843

Nhin thay giang vien khac that bai voi hoc vien ca biet, toi tin rang minh

cung that bai nhu ho


205.8366


557.344


.505


.867

So voi nhung giang vien

khac toi day kha gioi

206.5000

581.234

.150

.872

So voi giang vien khac

toi mat nhieu thoi gian

206.4804

584.572

.004

.878

Toi se khong bao gio day

gioi nhu nhung GVG hang dau


205.8366


559.285


.521


.867Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Toi thuong co gang hinh dung minh dang giang day o moi truong kho

khan


206.2222


575.918


.232


.871

Toi thuong suy nghi hoac noi ve nhung van de kho

khan trong giang day


206.0654


576.815


.214


.871

Nhung nguoi toi kinh trong deu tin toi co the thanh

cong voi tu cach GV


205.6569


563.092


.555


.867

Gia dinh noi voi toi rang

toi la 1 GV tot

205.8562

570.078

.415

.869

Moi nguoi chi trich cach

day cua toi

205.6209

563.784

.506

.867

Chi huy K, BM, dong nghiep cho rang toi la 1

GV gioi


206.2222


573.557


.345


.870

Toi da dat duoc danh

hieu GVG

206.1830

575.632

.193

.872

CBDVchorangtoila1GVG

206.3268

570.575

.355

.869

HV cho rang toi da day

cho ho nhieu BG hay

205.8366

569.383

.437

.869

CH k, bm hai long voi

cong viec GD cua toi

205.9412

564.200

.556

.867

Moi nguoi cho rang toi

thanh cong trong GD vi toi co su no luc


205.7745


564.733


.590


.867

Moi nguoi noi ro su tien

bo cua toi voi tu cach GV

205.9052

568.211

.487

.868

Toi thuong duoc de nghi

thi, xet GVG

206.4771

580.440

.039

.878Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Dong nghiep thuong gop

y giup cong viec GD cua toi ngay cang tot hon


205.5196


566.644


.463


.868

CH k, bm thuong so

sanh toi voi gv khac

206.0719

582.533

.089

.833

Moi nguoi noi voi toi rang toi khong the co nhung pham chat de tro

thanh GVG


205.4020


562.012


.489


.867

Khi giang toi cam thay

thoai mai

205.5392

567.567

.544

.868

Toi cam thay bat dau cang thang bat cu khi nao nghi

ve viec giang day


205.5588


564.451


.472


.868

Toi chan nan khi khi

nghi ve giang day

205.1993

566.081

.497

.868

Vua buoc vao lop hoc toi da cam thay cang thang

va lo lang


205.1732


562.340


.651


.867

Chi nghi den soan bai

cung khien toi lo lang

205.2712

562.047

.563

.867

Khi toi day nhung van de

moi, toi cam thay lo lang

205.9085

568.431

.411

.869

Toan than toi tro nen cang thang khi gap

nhung van de kho


205.5131


567.182


.436


.868

Cong viec giang day

khien toi bi kiet suc

205.1013

558.255

.150

.881

Toi thuong nghi rang toi

la mot GV kem hieu qau

205.1895

561.787

.559

.867

Viec giang day khien toi

co tam trang vui ve

205.6078

562.731

.576

.867Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item

Deleted

Corrected Item­Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Viec giang day khien toi

co tam trang vui ve

205.5588

568.647

.466

.868

Làm viec voi nhung hoc vien ca biet khien toi roi

vao tam trang toi te


205.6667


569.843


.331


.869

Khi chuan bi giang 1 bai giang kho, toi thuong nhac nho ban than roi da tung day thanh cong nhung noi dung kho

truoc day


205.6928


566.561


.500


.868

Toi rat hung thu voi cong

viec giang day

205.6078

561.111

.579

.867

Khi giang bai dung truoc hoc vien tim toi thuong

dap thinh thich


205.1111


544.322


.158


.889


Cronbach's Alpha

N of Items

.701

10

5.3. Độ tin cậy của thang sự lạc quan trong công việc Reliability Statistics

Xem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí