Kết Quả Phân Tích Mô Hình Sem 1 Model Fit Summary

Estimate S.E. C.R. P Label CO < > IT ,133 ,033 4,036 CO < > TC ,225 ,030 7,453 PR < > CUO ,266 ,032 8,362 PR < > IT ,131 ,030 4,431 PR < > TC ,230 ,028 8,295 CUO < > IT ,131 ,027 4,802 CUO < > TC ,166 ,024 6,887 IT < > TC ,066 ,024 2,792 ,005 TR < ...

Kết Quả Nghiên Cứu Định Lượng Chính Thức

13. Xin cho biết mức độ Ông/Bà đồng ý với các phát biểu sau đây trong việc phản ánh thực trạng về niềm tin của công ty Ông/Bà với các nhà cung cấp? (1- Rất không đồng ý, 2-Không đồng ý, 3-Không có ý kiến, 4-Đồng ý, 5-Rất đồng ...

Soonhong, M., Roath, A.s., Daugherty, P.j., Genchev, S.e., Chen, H., Arndt,

110. Sheu, C., Yen, H. R. and Chae, D. (2006), Determinants of supplier-retailer collaboration: Evidence from an international study, International Journal of Operations and Production Management, 26(1), 24-49. 111. Simatupang, T.M. and Sridharan, R. (2004), The collaboration index: a measure for ...

Khuyến Nghị Với Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch

Việc xây dựng niềm tin cũng như sự cam kết giữa các doanh nghiệp không chỉ giúp nâng cao chất lượng chương trình tour du lịch mà nó còn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa các bên. Chính ...

Kiểm Định Mô Hình Và Các Giả Thuyết Nghiên Cứu

Hình 4.4. Kết quả CFA mô hình đo lường tới hạn 2 Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả từ tháng 4 đến tháng 8/2016 Kết quả phân tích CFA thu được ở hình 4.4 cho thấy: giá trị Chi-bình phương = 704,487; bậc tự do 491 với giá trị P-value ...

Kết Quả Kiểm Định Mô Hình 1 Bằng Phân Tích Cfa

H7 Chính sách định hướng khách hàng Sự cam kết của công ty lữ hành với các nhà cung cấp Tác giả tiến hành hiệu chỉnh lại mô hình nghiên cứu như sau: H1 H3 H6 H2 Mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi ...

Đánh Giá Độ Tin Cậy Của Thang Đo Ứng Dụng Cntt Trong Chuỗi

Theo như số liệu được chỉ ra ở bảng 4.10, hệ số Cronbach’s Alpha cho thang đo nhân tố mối quan hệ cá nhân của CTLH với các nhà cung cấp (PR) chỉ đạt 0,58. Mặc dù kết quả này không thỏa mãn điều kiện lớn hơn 0,6 nhưng vẫn chấp ...

Thống Kê Mô Tả Mẫu Nghiên Cứu Theo Biến Kiểm Soát

Thang đo trước khi điều chỉnh Thang đo sau khi điều chỉnh Các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng luôn giữ lời hứa với những gì mà họ làm với công ty chúng tôi. Các nhà cung cấp luôn giữ lời hứa với công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi ...

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Chuỗi

Trao đổi kinh tế. Các hành vi này cũng có thể được giải thích bằng tương tác xã hội, bao gồm sự lặp đi lặp lại các trao đổi trong tương lai cùng niềm tin đối tác cũng sẽ làm như vậy. Sự cam kết là một mối quan hệ trao đổi ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số