Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế docx, pdf miễn phí chọn lọc

Tải Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế miễn phí, free không cần đăng nhập, download hay tải về pdf, docx, ppt.

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán – trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán – trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đại Học Đà Nẵng Nguyễn Thị Cẩm Vân Nghiên Cứu Việc Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán – Trường Hợp Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Trên Địa Bàn Tỉnh Gia Lai Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Đà Nẵng, Năm 2021 2 Bộ Giáo ...
Nghiên cứu các trường hợp miễn trách của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu các trường hợp miễn trách của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Ngoại Thương Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Các Trường Hợp Miễn Trách Của Người Vận Chuyển Theo Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Bằng Đường Biển Để Đẩy Mạnh Hoạt Động Xuất Khẩu Của ...
Phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam

Phát triển kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến tại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Thương Mại Vũ Thị Thúy Hằng Phát Triển Kinh Doanh Theo Mô Hình Kinh Tế Chia Sẻ Của Các Doanh Nghiệp Trong Lĩnh Vực Dịch Vụ Du Lịch Trực Tuyến Tại Việt Nam Chuyên Ngành: Kinh Doanh Thương Mại Mã ...
Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển, bài học cho Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển, bài học cho Việt Nam

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Dương Duy Đạt Kinh Nghiệm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Hàn Quốc Trong Lĩnh Vực Quản Lý Tài Nguyên, Môi Trường Biển, Bài Học Cho Việt Nam Chuyên Ngành Đào Tạo: Kinh Tế ...
Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam

Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân Hàng Nguyễn Thị Kim Chung Tác Động Của Đầu Tư Công Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Và Lạm Phát Tại Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã Số : 9340201 Luận Án ...
Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam

Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam

Đại Học Đà Nẵng Trường Đại Học Kinh Tế Nguyễn Hữu Tấn Đánh Giá Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Các Đài Phát Thanh Truyền Hình Cấp Tỉnh Tại Việt Nam Chuyên Ngành : Kế Toán Mã Số : 62.34.03.01 Luận Án Tiến Sĩ ...
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế về tài chính ngân hàng

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Hoàng Thị Ngọc Thủy Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Quốc Tế Về Tài ...
Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Trần Thị Hồng Phương Cơ Chế Điều Hành Tỷ Giá Hối Đoái Ở Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Quốc Tế Ngành : Quản Lý Kinh Tế Mã Số : 9340410 Luận Án Tiến Sĩ Kinh ...
Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk

Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk

Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Lê Đình Thắng Nghiên Cứu Ứng Dụng Thống Kê Bayes Phân Tích Việc Sẵn Lòng Tham Gia Bảo Hiểm Cây Cà Phê Theo Chỉ Số Năng Suất Của Hộ Nông Dân Tỉnh Đắk Lắk Chuyên Ngành: ...
Tác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - trường hợp nghiên cứu ngành Dệt may khu vực phía Nam, Việt Nam

Tác động của vốn xã hội đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - trường hợp nghiên cứu ngành Dệt may khu vực phía Nam, Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Bùi Văn Thời Tác Động Của Vốn Xã Hội Đối Với Kết Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp ­ Trường Hợp Nghiên Cứu Ngành Dệt May Khu Vực Phía Nam, Việt Nam Chuyên Ngành: Quản ...
Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Vò Đức Thọ Đa Dạng Hóa, Hiệu Quả Và Rủi Ro Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng (Ngân Hàng) Mã Số: 9340201 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Hướng Dẫn Khoa Học: 1.ts. Thân Thị Thu Thủy 2.ts. Phạm Khánh Nam ...
Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Đổi mới hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Xuân Sơn Đổi Mới Hoạt Động Của Các Hiệp Hội Ngành Hàng Nhằm Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Nông Sản Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Chuyên Ngành: Kinh Doanh Thương Mại Mã Số: 62.34.01.21 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Người Hướng ...
Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Nguyễn Hữu Khánh Phát Triển Dịch Vụ Phi Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Ngành : Quản Trị Kinh Doanh Mã Số : 9.34.01.01 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế ...
Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Ân Vận Dụng Quy Tắc Taylor Trong Cơ Chế Điều Hành Lãi Suất Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế ...
Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hải Phòng theo hướng bền vững

Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hải Phòng theo hướng bền vững

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Giao Thông Vận Tải Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam Nguyễn Quang Thành Phát Triển Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe Buýt Tại Thành Phố Hải Phòng Theo Hướng Bền Vững Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Ngành: ...
Nghiên cứu dự báo phân bổ nhu cầu đi lại theo phương thức vận tải trong các đô thị Việt Nam

Nghiên cứu dự báo phân bổ nhu cầu đi lại theo phương thức vận tải trong các đô thị Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Phan Nguyễn Hoài Nam Nghiên Cứu Dự Báo Phân Bổ Nhu Cầu Đi Lại Theo Phương Thức Vận Tải Trong Các Đô Thị Việt Nam Ngành : Tổ Chức Và Quản Lý Vận Tải Mã Số : 9.84.01.03 ...
Phát triển ngành cao su Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030

Phát triển ngành cao su Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Ooo Vò Hoàng An Phát Triển Ngành Cao Su Việt Nam Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Nông Nghiệp, Nông Thôn Đến Năm 2030 Chuyên Ngành: Kinh Tế Chính Trị Mã ...
Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố báo cáo phát triển bền vững tại các công ty kinh doanh xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến công bố báo cáo phát triển bền vững tại các công ty kinh doanh xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hcm  Lê Anh Tuấn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Công Bố Báo Cáo Phát Triển Bền Vững Tại Các Công Ty Kinh Doanh Xăng Dầu Thuộc Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam Chuyên Ngành: Kế Toán. Mã ...
Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ

Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Hữu Đoàn Vận Dụng Phương Pháp Phân Tích Đa Tiêu Chí Đánh Giá Mức Độ Đô Thị Hoá Nhằm Góp Phần Xây Dựng Các Quan Điểm Phát Triển Đô Thị Ở Việt Nam Đến Năm ...
Phát triển khu kinh tế ven biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

Phát triển khu kinh tế ven biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

Bộ Quốc Phòng Học Viện Chính Trị Ma Đức Hân Chuyên Ngành: Kinh Tế Chính Trị Mã Số : 931 01 02 Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Người Hướng Dẫn Khoa Học: 1. Pgs. Ts Phạm Văn Sơn 2. Ts Đỗ Văn Nhiệm Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình ...

Bài liên quan

Xem thêm >>>

Danh mục tương tự

Danh mục

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số