Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

Xem tất cả 256 trang, được chia thành 31 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 31 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 31

PHỤ LỤC 5 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG AN NHÂN DÂN Tháng 4 năm 2020, 04 trường trung cấp CAND và 02 trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân sáp nhập thành 02 trường trung cấp. Số lượng giáo ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 30 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 30

Bị hỗ trợ đào tạo 14 Kế hoạch sử dụng trang thiết bị hỗ trợ đào tạo 53 212 60 180 17 34 5 5 3,19 10 103 412 126 378 30 60 11 11 3,19 11 15 Bồi dưỡng giáo viên, học viên sử dụng trang thiết bị dạy học 46 184 66 198 16 32 7 7 3,12 15 104 416 115 345 ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 29 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 29

Câu 7. Đồng chí hãy đánh giá thực trạng các yếu tố đầu ra (outcome) ở các trường trung cấp CAND T T Nội dung Mức độ đánh giá Tố t Khá Trung bình Yế u I Quản lý chất lượng kết quả đầu ra 1 Quản lý hoạt động công nhận kết quả ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 28 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 28

58. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (2004), Nh ậ n th ứ c chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001­ 2000, Hà Nội 59. Phan Chính Thức (2003), Những giải pháp phát triển đào tạo nghề góp phần đáp ứng nhu ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 27 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 27

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1. Nguyễn Anh Tuấn (2016), “Quá trình phát triển và hội nhập của các trường Công an nhân dân với hệ thống giáo dục quốc dân”, T ạ p ch í Khoa h ọ c v ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 26 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 26

100% giáo viên tham gia thử nghiệm đều đánh giá khóa bồi dưỡng là rất cần thiết và đã đáp ứng được mong muốn của giáo viên khi tham gia. 100% giáo viên đồng ý với cách sắp xếp chương trình, nội dung của khóa bồi dưỡng mà luận ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 25 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 25

* Thang đánh giá Căn cứ vào kết quả đạt được, năng lực giảng dạy của giáo viên được phân loại theo 4 mức độ: Mức Tốt: Mức Khá: Mức Trung bình: Mức Yếu: X = 8.0 ÷ 10 điểm X = 7.0 ÷ X = 5.0 ÷ X = 1 ÷ Sau khi hoàn thành chương trình ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 24 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 24

Viên và học viên đánh giá cao thứ 3 với X = 2,89. Biện pháp: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tuyển sinh và đổi mới hoạt động đầu khóa đạt điểm trung bình X = 2,87 xếp bậc 4. Biện pháp: Chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 23 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 23

Hiện nay, tự đánh giá và kiểm định chất lượng GDNN là hoạt động bắt buộc nhưng vẫn còn là hoạt động mới trong các trường CAND nói chung và các trường trung cấp CAND nói riêng; một số giáo viên, cán bộ công nhân viên và học viên ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 22 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 22

Tiêu vì sự tiến bộ của học viên và là nguồn thông tin phản hồi giúp giáo viên nắm bắt được chất lượng học tập của học viên để từ đó có những điều chỉnh thích hợp trong quá trình dạy học như đổi mới nội dung, phương ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 21 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 21

4.1.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục nghiên cứu Đề án thành phần Nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 20 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 20

Dục học viên; đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện; khen thưởng, kỷ luật; mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo; quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận kết quả tốt nghiệp; quy định về thực hiện chuẩn đầu ra; ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 19 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 19

Bám sát các quy định hiện hành của Nhà nước (Thông tư số 03/2017/TT­ BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 18 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 18

Chức năng và sự phối hợp giữa nhà trường và công an các đơn về việc phân chuyên ngành đào đối với từng học viên trúng tuyển chưa thống nhất, kịp thời, sát nhu cầu của đơn vị cử đi học và năng lực học viên. Ba l à, các cơ ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 17 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 17

Cho thấy những yêu cầu đòi hỏi khách quan phẩm chất, năng lực quản lý của CBQL các cấp ở các trường trung cấp CAND, nhất là Ban giám hiệu và lãnh đạo các phòng ban. Đa số CBQL, giáo viên và học viên khi được hỏi ý kiến đều cho ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 16 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 16

Bảng 3.8: Kết quả điều tra, khảo sát thực trạng quản lý các yếu tố quá trình đào tạo ở các trường trung cấp CAND (chi tiết tại Bảng 6 Phụ lục 3) TT Nội dung CBQL, giáo viên (N=135) Học viên (N=270) X Thứ bậc X Thứ bậc I Quản lý nội ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 15 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 15

Biểu đồ 3.1: Kết quả học tập năm học 2019 ­ 2020 Kết quả rèn luyện: Xuất sắc: 407 chiếm 19%; Giỏi: 1578 chiếm 74%; khá: 136 chiếm 6.4%; TB khá: 8 chiếm 0.37%; TB: 2 chiếm 0.1%; được thể hiện ở biểu đồ sau đây : Biểu đồ 3.2: Kết quả ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 14 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 14

Sau: 3.2.3. Đối tượng, địa bàn, thời gian điều tra, khảo sát 3.2.3.1. Đối tượng và số lượng khảo sát Đối tượng, số lượng và địa bàn khảo sát thể hiện ở bảng thống kê Bảng 3.1: Tổng hợp số lượng đối tượng và địa bàn ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 13 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 13

Thiết bị dạy học, hệ thống thao trường, bãi tập, các điều kiện bảo đảm sinh hoạt, học tập còn khó khăn, đã và đang làm hạn chế chất lượng giáo dục đào tạo và QLĐT của các trường trung cấp CAND. Kết luận chương 2 Qua nghiên ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 12 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 12

Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục, đào tạo nói chung, giáo dục, đào tạo trong CAND và QLĐT ở các trường trung cấp CAND nói riêng; đây là thực tế sinh động, đảm bảo cho các trường trung cấp ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 11 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 11

Quá trình đào tạo chính là sự phát triển nhân cách của người học. Bản thân người học phải có tố chất cần thiết phù hợp với mục tiêu đào tạo và phải qua quá trình học tập, rèn luyện gian khổ để biến đổi nhân cách đáp ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 10 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 10

Đội ngũ cán bộ, giáo viên lànhân tốcấu thành quátrình giáo dục ở các trươǹ g trung cấp CAND, chât́ lượng đội ngũgiáo viên, cań bô quản lýlà nhân tốcơ bản ĐBCL giaó dục ở cać trươǹ g trung cấp CAND. Nhoḿ tiêu ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 9 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 9

Các đặc trưng về phẩm chất, năng lực của học viên tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng yêu cầu của công an các đơn vị, địa phương. 2.2.2. Quản lý chất lượng và các cấp độ quản lý chất lượng Quản lý chất lượng là ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 8 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 8

Quản lý đào tạo xuất phát từ đặc điểm của lao động sư phạm. Đối tượng của lao động sư phạm là con người (người học) có tính tích cực chủ động và tồn tại như là chủ thể của quá trình đào tạo. Công cụ lao động sư ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 7 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 7

Vừa làm vừa học, học từ xa hoặc tự học có hướng dẫn,… được thực hiện linh hoạt về chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm đào tạo, phù hợp với yêu cầu của người học). Việc đánh giá kết quả học tập, rèn ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 6 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 6

ĐBCL của GDNN. Với tổng quan những vấn đề đã nghiên cứu trên, QLĐT ở các trường trung cấp CAND theo tiếp cận ĐBCL cần giải quyết các vấn đề cơ bản sau: M ộ t l à, trên cơ sở kế thừa các luận điểm khoa học ở trong, ngoài nước ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 5 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 5

Các tiêu chí đề xuất để kiểm định chất lượng phải liên quan và bao hàm 03 yếu tố trên [67]. Tác giả Nguyễn Đức Trí (2008), trong bài viết: “Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng thị trường lao động” cho rằng một hệ thống ĐBCL đào ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 4 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 4

Tác giả Nguyễn Thiện Nam (2014), trong luận án tiến sĩ: “Qu ả n l ý ho ạ t độ ng gi ả ng d ạ y c á c m ô n chuy ê n ng à nh trong tr ườ ng d ạ y ngh ề thu ộ c B ộ c ô ng th ươ ng ở Vi ệ t Nam” đã luận giải các vấn đề về hoạt động ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 3 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 3

Kết cấu của luận án gồm: Phần mở đầu, 4 chương, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các công trình khoa học đã công bố và phụ lục. Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 2 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 2

Trị, năng lực và phẩm chất nhân cách cao đẹp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn hiện nay. Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm đòi hỏi nguồn nhân lực ...

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 1 thumb

Quản lý đào tạo ở các trường trung cấp Công an nhân dân theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Của Riêng Tác Giả. Các Số Liệu, Kết Quả Nêu Trong Luận Án Là Trung Thực, Có Nguồn Gốc Rõ Ràng Và Được Trích Dẫn Đầy Đủ Theo Quy Định. Tác Giả Luận Án Ncs Nguyễn Anh Tuấn ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số