Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Xem tất cả 227 trang, được chia thành 28 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 28

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 28

Hồ Chí Minh giai đoạn 2007- 2011 lượng từ mô hình DEA Nguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Ngọc Hương (2015) Hiệu quả hoạt động của 27 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2008- 2013 x Mô hình GMM, FEM, REM Tạp chí Tỷ lệ thu thập lãi cận biên - ...

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 27

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 27

Phụ lục 4: Thống kê mẫu nghiên cứu – Phân tích tham số SFA 2013-2018 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation TECRS zzz174 ,111 1,000 ,61652 ,182073 TEVRS 174 ,202 1,000 ,66940 ,186036 SE 174 ,369 1,000 ,92299 ,118853 Valid N (listwise) 174 2013 Descriptive ...

Thống Kê Mẫu Nghiên Cứu – Phân Tích Phi Tham Số Dea

Thống Kê Mẫu Nghiên Cứu – Phân Tích Phi Tham Số Dea

2013 SCB 0,446 0,447 0,999 2014 SCB 0,494 0,494 0,999 2015 SCB 0,695 0,699 0,994 2016 SCB 0,491 0,491 0,999 2017 SCB 0,241 0,241 1,000 2018 SCB 0,298 0,341 0,872 2013 Vpbank 0,588 0,594 0,990 2014 Vpbank 0,604 0,608 0,993 2015 Vpbank 0,783 0,784 0,998 2016 Vpbank 0,980 0,981 0,999 2017 Vpbank 0,995 ...

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 25

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 25

43. Aigner,D.J.; Knox,C.A.; Schmidt,P.(1977) “Formation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models” . Journal of Econometrics 6:21- 37. 44. Asmild, M.; Paradi, C.J; Aggarwall, V. & Schaffnit, C. (2004 ) “Combining DEA Window Analysis with the Malmquist Index Approach in ...

Hỗ Trợ Các Nhtm Thực Hiện Các Hoạt Động Mua Bán, Sáp Nhập

Hỗ Trợ Các Nhtm Thực Hiện Các Hoạt Động Mua Bán, Sáp Nhập

3.3.1.2 Hỗ trợ các NHTM thực hiện các hoạt động mua bán, sáp nhập Nhà nước cần tạo cơ chế mở để khuyến khích hoạt động mua bán sáp nhập (M&A), đặc biệt đối với các đối tác chiến lược nước ngoài. Thực trạng tái cấu trúc ...

Nhóm Giải Pháp Ứng Dụng Công Nghệ Số Trong Hoạt Động Ngân Hàng

Nhóm Giải Pháp Ứng Dụng Công Nghệ Số Trong Hoạt Động Ngân Hàng

Chính sách giá, ưu đãi, sự tinh giản về thủ tục giấy tờ nhờ tham gia vào các sản phẩm liên kết. Về công ty bảo hiểm, khi bán các sản phẩm bancassurance, họ tận dụng được các nguồn lực và điểm giao dịch, cũng như tệp khách hàng ...

Có Các Chính Sách Phù Hợp Đối Với Người Lao Động

Có Các Chính Sách Phù Hợp Đối Với Người Lao Động

Vừa có điều kiện phát hiện ra những cá nhân có tố chất đặc biệt để sử dụng vào những công việc cụ thể. + Đối với vị trí quản lý, lãnh đạo Đội ngũ quản lý (ban điều hành, các vị trí quản lý bộ phận, trưởng các đơn ...

Nhóm Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Trị Rủi Ro

Nhóm Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Trị Rủi Ro

Nhanh hay duy trì nguồn vốn hợp lý vì khi quy mô vốn tăng mà sử dụng không tốt sẽ làm giảm hiệu quả HĐKD của ngân hàng. Các ngân hàng có thể lựa chọn giải pháp an toàn là duy trì mức tăng trưởng vốn hợp lý, tìm kiếm những nguồn ...

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hđkd Của Các Nhtmcp Việt Nam

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hđkd Của Các Nhtmcp Việt Nam

Lượng cao từ ngân hàng trong nước sang các NHNNg tại Việt Nam và sang các nước trong khu vực sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các ngân hàng. c. Các NHTMCP Việt Nam đứng trước nguy cơ bị thôn tính khi tỷ lệ sở hữu nước ...

Xây Dựng Ngân Hàng Xanh Hướng Tới Phát Triển Bền Vững

Xây Dựng Ngân Hàng Xanh Hướng Tới Phát Triển Bền Vững

Nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, NHTMCP tăng cường ứng dụng công nghệ ngân hàng, phát triển mạng lưới kênh phân phối, cải tiến thủ tục giao dịch để cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ, tiện ích ngân hàng ...

Quan Điểm, Định Hướng Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Nhtmcp Việt Nam

Quan Điểm, Định Hướng Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Nhtmcp Việt Nam

Khẩn cấp hàng trăm ngàn tỷ đồng nợ xấu luôn đặt nặng trên vai. Vốn điều lệ thấp còn khiến cho VAMC gặp khó khăn trong hoạt động khi không thể thực hiện được tất cả các nhiệm vụ đặt ra như: đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, ...

Đánh Giá Chung Về Hiệu Quả Hđkd Của Các Nhtmcp Việt Nam

Đánh Giá Chung Về Hiệu Quả Hđkd Của Các Nhtmcp Việt Nam

Gian hoạt động dài. Trong khi đó, nhóm những ngân hàng hoạt động không hiệu quả phân bổ cả những ngân hàng có quy mô lớn, quy mô nhỏ và vừa; đồng thời, thời gian hoạt động ngắn (ngoại trừ MSB đã có hơn 20 năm hoạt động). Như ...

Đánh Giá Chung Về Hiệu Quả Hđkd Của Các Nhtmcp Việt Nam

Đánh Giá Chung Về Hiệu Quả Hđkd Của Các Nhtmcp Việt Nam

Biến giả Sở hữu nước ngoài (FOR) có hệ số tác động là 0.0252 với mức ý nghĩa thống kê P-value = 0.002 Thị phần (MARKSHARE) có hệ số tác động là 0.0442 với mức ý nghĩa thống kê P-value = 0.032 cao. Biến Tỷ lệ nợ xấu (NPL) có hệ số ...

Kết Quả Tính Toán Hiệu Quả Hđkd Theo Mô Hình Sfa Của Các Nhtmcp Việt Nam Giai Đoạn 2013-2018

Kết Quả Tính Toán Hiệu Quả Hđkd Theo Mô Hình Sfa Của Các Nhtmcp Việt Nam Giai Đoạn 2013-2018

Với các ngân hàng khác. Phương pháp tham số có 4 kỹ thuật phân tích: SFA, DFA, TFA và RTFA. Trong đó, kỹ thuật phân tích SFA được cho là ưu điểm hơn cả trong đánh giá hiệu quả HĐKD của ngân hàng. Kỹ thuật phân tích SFA tính đến nhiễu ...

Chi Phí Lãi, Chi Phí Hoạt Động Của Các Nhtmcp Việt Nam

Chi Phí Lãi, Chi Phí Hoạt Động Của Các Nhtmcp Việt Nam

Kết quả thống kê cho thấy, giá trị trung bình của các biến chi phí lãi, chi phí hoạt động, thu nhập lãi, thu nhập ngoài lãi của các NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018 có xu hướng tăng theo thời gian, ngoại trừ biến chi phí lãi giảm ...

Tốc Độ Tăng Tài Sản Có Của 29 Nhtmcp Việt Nam 2013-2018

Tốc Độ Tăng Tài Sản Có Của 29 Nhtmcp Việt Nam 2013-2018

Trong giai đoạn 2013 - 2018, Sacombank là ngân hàng có tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng thấp nhất (0,20%) và tỷ lệ này lớn nhất thuộc về PVcombank (3,47%). Chỉ tiêu này càng cao thì chất lượng các khoản tín dụng của ngân hàng càng thấp, ...

Thu Nhập Bình Quân Nhân Viên Ngân Hàng Của 29 Nhtmcp Việt Nam 2013-2018

Thu Nhập Bình Quân Nhân Viên Ngân Hàng Của 29 Nhtmcp Việt Nam 2013-2018

Lợi nhuận trước thuế trên mỗi CBNV là chỉ tiêu thể hiện khả năng kiếm tiền của cán bộ nhân viên ngân hàng. Mặt dù thực hiện các nghiệp vụ gần như nhau nhưng nhân viên của mỗi ngân hàng lại mang về các khoản lợi nhuận rất khác ...

Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Huy Động Của Các Nhtmcp Việt Nam Giai Đoạn 2013-2018

Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Huy Động Của Các Nhtmcp Việt Nam Giai Đoạn 2013-2018

A. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) Theo số liệu thu thập và tính toán từ báo cáo thường niên của 29 NHTMCP Việt Nam, nhiều ngân hàng có ROE cao hơn mức trung bình ngành và cao hơn tiêu chuẩn CAMEL. Thống kê giá trị ROE giai ...

Các Biến Độc Lập Trong Mô Hình Tobit Và Kỳ Vọng Tương Quan Với Biến Phụ Thuộc

Các Biến Độc Lập Trong Mô Hình Tobit Và Kỳ Vọng Tương Quan Với Biến Phụ Thuộc

Phong tục, tập quán, quan điểm về tôn giáo, sắc tộc; (3) Trình độ học vấn, nhận thức xã hội, kỳ vọng cuộc sống, thói quen tiêu dùng. Yếu tố văn hóa – xã hội chịu sự tác động của những yếu tố kinh tế vĩ mô khác, do vậy, sự ...

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 9

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 9

Rộng HĐKD, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, đại diện cổ đông của các nhà đầu tư nước ngoài còn giúp cải thiện năng lực quản lý ngân hàng. Tác giả Phạm Mạnh Hùng (2018) đã chứng minh sự xuất hiện của sở hữu nước ngoài ...

Các Cách Tiếp Cận Lựa Chọn Biến Đầu Vào Và Biến Đầu Ra Để Xây Dựng Đường Biên Hiệu

Các Cách Tiếp Cận Lựa Chọn Biến Đầu Vào Và Biến Đầu Ra Để Xây Dựng Đường Biên Hiệu

Định các biến đầu vào và đầu ra khi nghiên cứu hiệu quả HĐKD của ngân hàng. Các cách tiếp cận lựa chọn biến đầu vào và biến đầu ra được tổng hợp trong Bảng 1.1: Bảng 1.1: Các cách tiếp cận lựa chọn biến đầu vào và biến ...

Các Phương Pháp Đo Lường Hiệu Quả Hđkd Của Nhtm

Các Phương Pháp Đo Lường Hiệu Quả Hđkd Của Nhtm

Nhiên, khác với các doanh nghiệp trên thị trường, ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, thể hiện ở 3 khía cạnh: Thứ nhất , hàng hóa trong kinh doanh của ngân hàng thương mại là tiền; Thứ hai , ngân hàng thương ...

Vai Trò Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế

Vai Trò Của Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế

Cũng thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế ”. Trình bày trong tác phẩm Commercial Bank Management, các học giả Johnson, F.P. và Johnson, R.D. (1984) đã phân biệt rõ: “ NHTM khác tổ ...

Ngân Hàng Thương Mại Và Hoạt Động Kinh Doanh Của Nhtm

Ngân Hàng Thương Mại Và Hoạt Động Kinh Doanh Của Nhtm

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030. 3.3 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận án tập trung trả lời những câu hỏi sau: ...

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 4

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 4

Số DEA để ước tính hiệu quả hoạt động các ngân hàng Việt Nam sau sáp nhập, hợp nhất với các biến đầu vào: chi phí tiền lương, chi phí trả lãi, các chi phí khác. Các biến đầu ra gồm: thu nhập lãi, các khoản thu nhập khác từ hoạt ...

Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu Trong Nước

Tổng Quan Tình Hình Nghiên Cứu Trong Nước

Phí lãi vay, tổng tiền vay, tổng tiền gửi, tổng nợ phải trả, chi phí điều hành và các yếu tố đầu ra là: đầu tư, lợi nhuận thuần, tổng doanh thu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: (i) Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) có ảnh ...

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2

2.14 Tốc độ tăng thu nhập thuần của 29 NHTMCP Việt Nam 2013- 2018 91 2.15 Các biến trong phân tích 92 2.16 Thống kê các biến sử dụng trong mô hình nghiên cứu DEA, SFA 93 2.17 Đo lường hiệu quả HĐKD của 29 NHTMCP Việt Nam theo mô hình hiệu quả ...

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 1

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân Hàng Nguyễn Thị Lệ Huyền Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Ngành: 9 34 02 01 Luận Án ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số