Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 110 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 13

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 13

B. Tài liệu tiếng Anh 24. Khrawish, H.A. (2011), Determinants of Commercial Banks Performance: Evidence from Jordan. International Research Journal of Finance and Economics. Zarqa University, 5(5), tr.19-45. 25. Vong, A, Hoi, S. (2009), Determinants of Bank Profitability in Macao , luận văn ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 12

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 12

Thời. Từ đó, tính an toàn hệ thống mới được củng cố và duy trì. Đồng thời, nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ để bù đắp nguồn thu từ nợ xấu, nhà nước cần Hoàn thiện hệ thống pháp luật. Rà soát và hoàn thiện hệ thống các ...

Giải Pháp Từ Chính Phủ Và Ngân Hàng Nhà Nước

Giải Pháp Từ Chính Phủ Và Ngân Hàng Nhà Nước

CTG,…Các NHTMCP có quy mô tiềm lực mạnh như ACB, SGTT trước hết nên mở văn phòng đại diện ở nước ngoài để xúc tiến, hổ trợ các hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế; nghiên cứu thăm dò thị trường để dần từng ...

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt‌

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt‌

NHTM có mức vốn điều lệ lớn nhất hiện nay là NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (21 ngàn tỷ đồng tương đương 1 tỉ USD). Cơ cấu tài sản của hệ thống NH diễn biến theo chiều hướng xấu đi, khi mà hoạt động lòi của ...

Mô Hình Kiểm Định Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt Động Kinh Doanh

Mô Hình Kiểm Định Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt Động Kinh Doanh

Chi phí nhân viên tăng chủ yếu do nhu cầu phát triển kinh doanh, tăng cường giám sát và mở rộng mạng lưới hoạt động. Chi phí thuê tài sản tăng do công tác phát triển mạng lưới thành lập các điểm giao dịch mới, chuyển đổi địa ...

Hiệu Quả Quản Lý Và Ảnh Hưởng Của Nó Đến Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt Động Kinh Doanh

Hiệu Quả Quản Lý Và Ảnh Hưởng Của Nó Đến Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt Động Kinh Doanh

Xấu giảm nhẹ, còn lại đều có tỷ lệ nợ xấu tăng cao. Riêng Habubank, tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 2,39 % năm 2010 lên 4,69 % năm 2011. Như vậy, trong khi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống vẫn âm thì nợ xấu lại không ngừng tăng mạnh, ...

Roa Và Roe Của Một Số Ngân Hàng Giai Đoạn 2008-2012

Roa Và Roe Của Một Số Ngân Hàng Giai Đoạn 2008-2012

Hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và hệ thống NH nói riêng, mức sinh lời của các NHTM đều có xu hướng giảm so với các năm trước. ROA của ngành năm 2011 đạt 1,09% và ROE đạt 11,86%, từ mức lần lượt 1,29% và 14,56% của năm ...

Tỷ Trọng Huy Động Và Cho Vay Của Các Nhóm Nh Năm 2010

Tỷ Trọng Huy Động Và Cho Vay Của Các Nhóm Nh Năm 2010

Dần tỷ trọng của các ngành dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng giá trị của ngành nông nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội. Hình 2-8: Tỷ trọng huy động và cho vay của các nhóm NH năm 2010 Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN 2010 ...

Tỷ Lệ Tăng Trưởng Gdp Của Việt Nam Và Các Nước Trong Khu Vực

Tỷ Lệ Tăng Trưởng Gdp Của Việt Nam Và Các Nước Trong Khu Vực

Hình 2-1 - Tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 1990-2012 Nguồn: Báo cáo của NH thế giới - điểm lại cập nhật tính hình phát triển kinh tế Việt Nam So với các nước trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Việt Nam là nước đang phát ...

Các Nghiên Cứu Gần Đây Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt Động Kinh

Các Nghiên Cứu Gần Đây Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt Động Kinh

Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vẫn rất lớn, các ngân hàng chỉ có thể đáp ứng cho một số ít khách hàng với những hợp đồng đã ký hoặc những dự án thực sự có hiệu quả, với mức độ rủi ro cho phép. Mặt khác, do lãi suất ...

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng

Thông qua các thành phần cấu tạo ROA, nhà quản trị ngân hàng nhận biết được nguyên nhân làm ROA biến động tăng/giảm nằm ở nhân tố nào, từ đó ngân hàng sẽ có các biện pháp hữu hiệu để điều chỉnh ROA phù hợp với kế hoạch ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Mở đầu 1.1. Lý do chọn đề tài: Cũng như các thị trường khác, thị trường tài chính giờ đây phải chịu những sức ép lớn do khủng hoảng kinh tế. Đặc biệt các NHTM là tổ chức trung gian tài chính có vai trò quan trọng trong việc kết ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Nguyệt Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Tài Chính Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Chuyên Ngành: Kinh Tế Tài ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số