Giải Pháp Từ Chính Phủ Và Ngân Hàng Nhà Nước

CTG,…Các NHTMCP có quy mô tiềm lực mạnh như ACB, SGTT trước hết nên mở văn phòng đại diện ở nước ngoài để xúc tiến, hổ trợ các hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế; nghiên cứu thăm dò thị trường để dần từng ...

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sinh Lời Trong Hoạt‌

NHTM có mức vốn điều lệ lớn nhất hiện nay là NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (21 ngàn tỷ đồng tương đương 1 tỉ USD). Cơ cấu tài sản của hệ thống NH diễn biến theo chiều hướng xấu đi, khi mà hoạt động lòi của ...

Roa Và Roe Của Một Số Ngân Hàng Giai Đoạn 2008-2012

Hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và hệ thống NH nói riêng, mức sinh lời của các NHTM đều có xu hướng giảm so với các năm trước. ROA của ngành năm 2011 đạt 1,09% và ROE đạt 11,86%, từ mức lần lượt 1,29% và 14,56% của năm ...

Tỷ Trọng Huy Động Và Cho Vay Của Các Nhóm Nh Năm 2010

Dần tỷ trọng của các ngành dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng giá trị của ngành nông nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội. Hình 2-8: Tỷ trọng huy động và cho vay của các nhóm NH năm 2010 Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN 2010 ...