Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 24 trang, được chia thành 3 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Hoàn thiện theo qui trình: Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin, dữ liệu, tài liệu của đối tượng giám sát ngân hàng theo yêu cầu giám sát; Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng và các quy ...

Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Hình 2.2: Qui trình quản trị rủi ro của NHTM Nguồn: Tác giả tổng hợp 2.2.3.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong ngân hàng Hệ thống KSNB và quản trị rủi ro ngân hàng có mối quan hệ hai chiều, tác động qua lại và hỗ ...

Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Bùi Thanh Sơn Kiểm Soát Nội Bộ Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Ngành : Quản Lý Kinh Tế Mã Số : 9 34 04 10 Tóm Tắt Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Hà Nội - 2020 Công Trình ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số