Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 130 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

4.11 Hệ số tương quan giữa các khái niệm trong mô hình tới hạn Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate XHH DHQH .880 camket DHQH .835 hanhdong DHQH .893 tiepnhan DHQH .801 nhucaudapung DHQH .842 Camket XHH .848 XHH hanhdong .894 tiepnhan XHH .825 nhucaudapung XHH ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 15

Quy chuẩn của ngân hàng không, ….Nên nếu đưa KPI vào để đánh giá sức mạnh thương hiệu ngân hàng trong nhân viên thì cũng cần thiết đưa thêm các chỉ tiêu định tính như tôi đã nói ở trên Nguồn: Trích phỏng vấn nhóm trong nghiên cứu ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

Các ý kiến được ghi nhận dưới hình thức bất định danh. - Dành thời gian để những người tham gia phỏng vấn nhóm tự giới thiệu và làm quen với nhau. - Thời gian phỏng vấn: 1,5 giờ. - Cám ơn và xin phép ghi âm nội dung trao đổi. Phần ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13

Dịch sang tiếng Việt Biến “ cam kết với thương hiệu” 1. Tôi tự hào là một phần của thương hiệu doanh nghiệp 2. Tôi quan tâm đến danh tiếng của thương hiệu doanh nghiệp 3. Tôi thấy rằng những giá trị mà thương hiệu doanh nghiệp ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12

Truyền thông bên trong ngân hàng. Thực trạng này phản ánh một thực tế là việc xây dựng bản sắc thương hiệu ngân hàng của các lãnh đạo cấp cao chưa được chuẩn hóa và hệ thống hóa cũng như hoạt động triển khai đưa giá trị ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11

Hướng tới thương hiệu với trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa là 0,179 nhỏ hơn rất nhiều so với nhóm ngân hàng được xếp hạng là 0,366. Như vậy có thể thấy, ở các ngân hàng chưa được xếp hạng với những nhân viên có cam kết lớn ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10

Hình 4.15: Kết quả CFA mô hình tới hạn (chuẩn hóa) sau khi móc các cặp sai số có MI lớn 4 .2 Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu Sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu định lượng chính thức đưa vào mô hình thì kết quả một vài ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9

Thừa từ nghiên cứu của King & Grace (2012) và Cable &DeRue ( 2002) được chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện môi trường lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu sơ bộ, mô hình nghiên cứu được hoàn thiện thêm ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

Chấp nhận được chứng tỏ các biến độc lập DHQH, XHH, TM và NS giải thích được 46,9% cho biến phụ thuộc CK. Bảng Anova thể hiện mức ý nghĩa 0.000 chứng tỏ các biến số đưa vào mô hình là hợp lý. Các hệ số VIF không quá cao ở mức ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7

Dựng, phát triển và duy trì sự phù hợp giữa cá nhân nhân viên và doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng để đem lại tính hiệu quả và sự thành công của hoạt động này và triết lý quản lý quản trị thương hiệu dựa vào ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6

Nhóm yếu tố môi trường làm việc Tính định hướng quan hệ trong môi trường ngân hàng được nhận thức là khả năng và mức độ ngân hàng tạo lập và hỗ trợ phát triển mạng lưới quan hệ cho nhân viên trong công việc như mối quan hệ ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5

Phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt, không cho phép các nhân viên được làm sai quy trình, thiếu thủ tục hoặc có tính sáng tạo trong những công việc đã được quy chuẩn. Mặt khác, môi trường làm việc và hoạt động tại các ngân ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4

Giữa hoạt động xây dựng thương hiệu bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thông qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động xây dựng thương hiệu chính trong nội bộ doanh nghiệp để tạo ra cam kết của nhân viên. Xây dựng thương ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Vai trò quan trọng của nhân viên trong sự thành công của thương hiệu đặc biệt đối với các tổ chức dịch vụ. 2.1.2 Marketing nội bộ và khách hàng nội bộ trong lĩnh vực dịch vụ Nicolas (1997) cho rằng ghi dấu ấn thương hiệu doanh nghiệp ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Dịch vụ như kết hợp dịch vụ tiền gửi với quyền chọn tiền tệ để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các nghiệp vụ phái sinh hạn chế rủi ro hoạt động, giúp người gửi tiền phòng ngừa rủi ro về tỷ giá. Standard Chartered hướng ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh thương hiệu trong nội bộ các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Lời Cam Đoan Tôi Đã Đọc Và Hiểu Về Các Hành Vi Vi Phạm Sự Trung Thực Trong Học Thuật. Tôi Cam Kết Bằng Danh Dự Cá Nhân Rằng Nghiên Cứu Này Do Tôi Tự Thực Hiện Và Không Vi Phạm Yêu Cầu Về Sự Trung Thực Trong Học Thuật. Hà Nội, Ngày ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số