Nhân Tử Phóng Đại Phương Sai Vif

21 NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) 22 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) 23 NHTMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) 24 NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 25 NHTMCP Sài Gòn (SCB) Phụ lục 2: Thống kê mô tả dữ liệu Variable Obs Mean Std. Dev ...

Trang 319, Trang 320, Trang 321, Trang 322, Trang 323, Trang 324, Trang 325, Trang 326, Trang 327, Trang 328,