Bảng Hỏi Dành Cho Đại Biểu Hđnd Xã Và Cán Bộ Ubnd Xã

8. Nghe con em làm cán bộ thông tin 9. Khác . Câu hỏi 10: Ông bà đ từng tham dự hoạt động nào dưới đây? ( Có thể lựa chọn nhiều phương án) Nội dung tham gia Phương án 1. Bầu cử đại biểu HĐND các cấp 2. Tiếp xúc cử tri của HĐND 3. ...

Bảng Hỏi Dành Cho Người Dân

PHỤC LỤC 1: Cơ cấu x hội đại biểu HĐND huyện Mỹ Đức Cơ cấu xã hội theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo Tổng số ĐB HĐND x Nữ Ngoài đảng Tôn giáo Dân tộc Tuổi Dưới 35 Từ 35 - 60 Trên 60 556 84 76 36 18 40 495 23 % 15,1 13,6 6,5 ...

Ý Thức Chính Trị Của Cử Tri Và Hoạt Động Của Hđnd Xã

Các hoạt động của HĐND ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả và hiệu lực của HĐND xã trong các hoạt động phải tiến hành bỏ phiếu. HĐND có bao nhiêu đại biểu đâu, chưa đến 30 người, kỳ họp mà vắng 1,2 người nhìn đã trống hội ...

Quản Lý Điều Hành Của Ubnd Xã Và Hoạt Động Của Hđnd Xã

Những nội dung gì mà Đảng ủy nhất trí thông qua thì HĐND, UBND và các đơn vị triển khai rất thuận lợi Nguồn phỏng vấn sâu của tác giả, nam, 51 tuổi, Chủ tịch UBND xã Việc vận động nhân dân thực hiện vệ sinh đường làng ngò xóm ...

Mức Độ Tham Gia Tiếp Công Dân Của Đại Biểu Hđnd

Biểu đồ 3.6 cho thấy 85,8% đại biểu HĐND; 83,3% cán bộ UBND trong mẫu điều tra đánh giá ở mức tốt. Nhìn chung, các đại biểu HĐND xã ở Hà Nội đã thực hiện khá tốt trách nhiệm của mình trong việc tiếp xúc cử tri được đại biểu ...

Số Liệu Thống Kê Ý Kiến Chất Vấn Của Đại Biểu Hđnd X

Kết quả điều tra cho thấy, 63,1% đại biểu HĐND xã, 63,1% cán bộ UBND xã trong mẫu điều tra đánh giá hoạt động chất vấn của HĐND xã ở mức tốt; 36,4% đại biểu HĐND, 36,1% cán bộ UBND xã trong mẫu điều tra đánh giá hoạt động chất ...

Khái Quát Về Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân X

Đại biểu HĐND xã hoạt động không chuyên trách. Tính không chuyên trách là một yếu tố dễ tạo nên sự lãng quên vị thế, vai trò HĐND của các đại biểu. Như vậy, có thể thấy rằng, chất lượng và hiệu quả thực hiện chức năng, tổ ...

Nghiên Cứu Về Chính Quyền Địa Phương Ở Việt Nam

Sóc sức khoẻ, giáo dục và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân địa phương; phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội; giám sát việc bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các chính sách đối với nông dân. Từ những ...

Điểm Mới, Ý Nghĩa Lý Luận Và Ý Nghĩa Thực Tiễn

+ Huyện Mỹ Đức: Xã Hương Sơn (phát triển dịch vụ du lịch - chùa Hương, đạt chuẩn NTM); Xã Hùng Tiến (thuần nông, chưa đạt chuẩn NTM) ; Xã An Phú (xã miền núi, nhiều đồng bào dân tộc, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn) + Huyện ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số