Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội - 26


7. Ông bà, anh chị là hội viên: Hội Nông dân Hội cựu chiến binh Hội Phụ nữ


NỘI DUNG:


Câu hỏi 1. Ông bà, anh chị có thường xuyên theo dòi (quan tâm) đến hoạt động của HĐND xã không?

-Đó là những hoạt động gì?

- Đánh giá của ông bà, anh chị về hoạt động đó?

Câu hỏi 2. Ông bà, anh chị đã tham gia những hoạt động gì của HĐND xã?

- Tham gia đi bầu cử/tiếp xúc cử tri/tiếp công dân/đối thoại với nhân dân…

- Đánh giá của ông bà, anh chị về hoạt động đó/Hiệu quả của hoạt động đó như thế nào?

Câu hỏi 3. Ông bà, anh chị cho biết đánh giá về trách nhiệm, uy tín của các đại biểu HĐND xã tại địa phương?

- Về trách nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã?

- Về uy tín của đại biểu Hội đồng nhân dân xã?

Câu hỏi 4. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, theo ông bà anh chị cần thực hiện những giải pháp gì?

Xin trân trọng cảm ơn!


PHỤ LỤC 7: HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU

(Dành cho đại biểu HĐND và cán bộ UBND xã)


Đồng chí kính mến!

Kính gửi đến đồng chí một số câu hỏi để xin ý kiến về hoạt động của Hội đồng nhân dân xã hiện nay. Ý kiến trả lời của đồng chí là một cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trong nhiệm kỳ tới.

Ý kiến của đồng chí chỉ được tham khảo trong nghiên cứu khoa học của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, không sử dụng vào mục đích khác. Chúng tôi xin hứa bảo mật những thông tin thu được. Kính mong đồng chí trả lời đúng với suy nghĩ của mình theo nội dung câu hỏi.

Đồng chí xin cho biết đôi nét về bản thân:

1. Giới tính của đồng chí: Nam

Nữ

2. Tuổi của đồng chí:

Dưới 25 26 - 30

31 - 40 41 - 50

Trên 50

3. Trình độ học vấn của đồng chí:

Tiểu học THCS

THPT Cao đẳng

Đại học Sau đại học

4. Dân tộc (xin ghi rò):…………………………………………………

5.Vị trí công tác hiện nay (xin ghi rò): ……………………………………………

6. Thâm niên công tác của ông bà, anh chị:


1-5 năm

6-10 năm

11-15 năm

16-20 năm

Trên 20 năm


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 212 trang tài liệu này.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn thành phố Hà Nội - 26


7. Ông bà là: Đảng viên

Đoàn viên

NỘI DUNG

Câu hỏi 1. Đồng chí cho biết kết quả hoạt động chủ yếu của HĐND xã hiện nay? Đánh giá một số kết quả đạt được và hạn chế?

- Về hoạt động thông qua, ra quyết định (ban hành nghị quyết)

- Về hoạt động giám sát

- Về hoạt động nắm bắt, phản ánh ý kiến cử tri (tiếp công dân, TXCT)

Câu hỏi 2. Đồng chí cho ý kiến về mối quan hệ công tác Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân xã

- Đảng ủy đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân xã

- Ủy ban nhân dân đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân xã

- Mặt trận Tổ quốc đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân xã

Câu hỏi 3. Đồng chí cho biết ý kiến đánh giá về cơ cấu tổ chức của HĐND hiện nay? Về trách nhiệm và năng lực của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã?

- Mức độ hợp lý và chưa hợp lý về cơ cấu tổ chức, biên chế của Hội đồng nhân xã hiện nay

- Về trách nhiệm, năng lực của Thường trực Hội đồng nhân dân xã

- Về trách nhiệm, năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân xã

Câu hỏi 4. Đồng chí đánh giá về vai trò của cử tri và nhân dân địa phương đối với hoạt động của HĐND xã như thế nào?

Câu hỏi 5: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, theo đồng chí cần thực hiện các giải pháp chủ yếu nào

Xin trân trọng cảm ơn!

Xem tất cả 212 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí