Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Xem tất cả 206 trang, được chia thành 25 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 25 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: 1. Giáo trình quản lý và kinh doanh tiền tệ, Học viện tài chính. NXB Tài chính Hà Nội. 2. Giáo trình lý thuyến tiền tệ, Học viện tài chính. NXB Tài chính Hà Nội năm 2008. 3. Giáo trình lý thuyến tài ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 24 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 24

TCTD có thêm nguồn thông tin phong phú và có giá trị phục vụ hoạt động kinh doanh của mình, nhưng cũng là thách thức đối với Trung tâm TTTD phải cạnh tranh trong lĩnh vực thông tin, do vậy Trung tâm TTTD cần phát triển để có thể cạnh tranh, ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 23 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 23

Thông tin liên quan đến pháp luật. Một cách cập nhật thông tin có liên quan đến doanh nghiệp nữa là từ các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các trang Web điện tử. Để tiết kiệm sức lao động thì tại NHTM nên trang bị công cụ ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 22 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 22

­ Thị trường của doanh nghiệp có biến động lớn; ­ Công ty có sự gian lận, được phanh phui qua kiểm toán hoặc qua các cơ quan ngôn luận; ­ Doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường, xả các chất thải ra môi trường, ảnh hưởng ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 21 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 21

Học vấn, năng lực tổ chức, .v.v. Để thu thập được những thông tin nói trên, đòi hỏi cán bộ TTTD phải có kinh nghiệm trong giao tiếp, nắm được tâm lý khách hàng, vừa làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái vừa đạt được mục đích ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 20 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 20

Thành một hệ thống dịch vụ bán lẻ vừa đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ một cách tiện lợi cho từng đối tượng vừa đảm bảo khả năng quản lý một cách thông suốt. Để làm được điều này Trung tâm TTTD cần phải trang bị ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 19 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 19

Ngân hàng một trách nhiệm nặng nề là phải thu thập và cung cấp đủ nhu cầu thông tin đến tất cả các đơn vị hoạt động tín dụng trên để góp phần ngăn ngừa, hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Nền tảng kỹ ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 18 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 18

Được đào tạo một cách có hệ thống, mặt khác ý thức chấp hành quy trình nghiệp vụ TTTD. của cán bộ chưa cao cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động ­ NHTM cung cấp thông tin đầu vào chưa đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trong khi ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 17 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 17

Công nghệ khai thác, xử lý thông tin ngày càng hoàn chỉnh, đã thiết lập được kho dữ liệu thông tin về khách hàng năm 2008, Kho dữ liệu có khoảng 6.000 hồ sơ khách hàng. Từ năm 2009 ­ 2011 kho dữ liệu tăng đến gần 100 nghìn hồ sơ khách ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 16 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 16

2.2.1.6. Việc áp dụng công nghệ thông tin đối với hệ thống thông tin tín dụng Đây là một nội dung gắn liền với việc tổ chức thực hiện dịch vụ TTTD, tuy nhiên do tính chất quan trọng của nó nên cần tách thành một mục riêng để xem ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 15 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 15

­ Thông tin về TCTD khách hàng có dư nợ lớn hơn 10% vốn tự có của Trong báo cáo này liệt kê toàn bộ những khách hàng có mức dư nợ lớn hơn 10% vốn tự có của TCTD. Mức dư nợ của từng khách hàng trong báo cáo được tổng hợp về ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 14 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 14

Năm Số HSKH Dư nợ tín dụng Triệu Kíp Dư nợ tín dụng Triệu Bat Dư nợ tín dụng Triệu USD 2005 1.905 110.040 26 6 2006 3.255 181.909 229 59 2007 5.625 10.805 1.342 565 2008 6.547 518.756 717 758 2009 8.129 1.484.320 2.753 584 2010 11.630 2.079.894 9.514 6.479 2011 65.645 ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 13 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 13

Hợp với cơ chế thị trường; quyền lợi và trách nhiệm của các đơn vị thực hiện công tác thông tin tín dụng được quy định rõ ràng. 2.1.2. Giai đoạn mở rộng nghiệp vụ thông tin tín dụng cho đến nay Để phù hợp với chức năng ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 12 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 12

Nhỏ ­ Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho các cá nhân và doanh nghiệp ­ Giúp định lượng hóa, định giá và giám sát các mức rủi ro ­ Nâng cao chất lượng và tính công bằng của các quyết định cho vay ­ Nâng cao tốc độ hiệu quả ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 11 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 11

Trong những năm 1970, Công ty tiếp tục mở rộng dịch vụ thông qua các khoản đầu tư cho công nghệ và chiến lược phát triển. Với việc đầu tư cho thông tin và phát triển các công nghệ được kết hợp với kinh nghiệm nghề nghiệp, công ty ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 10 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 10

Động của hãng TTTD nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng vay vốn có thể bao gồm: các quy định liên quan đến bảo mật ngân hàng; luật thông tin; luật bảo vệ dữ liệu; luật bảo vệ người tiêu dùng; các quy định về hỗ trợ tín dụng và ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 9 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 9

­ Về nhân lực, kể cả nhân lực cấp cao thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và nhân lực cấp chuyên gia phải là người có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn sâu, nắm được công nghệ và có khả năng phân tích xử lý thông ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 8 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 8

Tài chính của doanh nghiệp gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng.; Thông tin phi tài chính gồm: thông tin pháp lý (địa chỉ, số điện thoại, fax, ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 7 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 7

Như vậy, việc đánh giá giá trị thông tin để quyết định giá cả là rất khó khăn. Giá cả của thông tin cũng như của bất cứ hàng hoá nào khác trong nền kinh tế thị trường đều được hình thành từ sự cọ xát của cung ­ cầu trên ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 6 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 6

Cơ sở pháp lý và các điều kiện liên quan của hệ thống là những thành phần cần thiết cho hệ thống phát triển bền vững, như: các điều quy định trong hệ thống luật pháp, nền tảng công nghệ và điều kiện kinh tế ­ xã hội và văn ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 5 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 5

Để phân loại khách hàng, trên cơ sở đó định hướng đầu tư tín dụng, phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Bốn, là NHNN có chức năng quản lý Nhà nước đối với hệ thống NHTM các TCTD. Ngân hàng Nhà nước, với tư cách là cơ ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 4 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 4

1.1.4. Hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng‌ Hệ thống là tập hợp những yếu tố có mối quan hệ qua lại. Một hệ thống có mục đích là hệ thống tìm cách đạt được tập hợp các mục tiêu có quan hệ với nhau. Nói chung các hệ ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 3 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 3

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1. Thông tin tín dụng và hệ thống thông tin tín dụng 1.1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Ngân hàng là nơi biểu hiện tập trung ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 2 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 2

Nh â n D â n L à o” với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé trong sự nghiệp phát triển ngành ngân hàng vì mục tiêu phát triển nền kinh tế đất nước. 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Việc nghiên cứu hoạt động TTTD trên ...

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 1 thumb

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Của Riêng Tôi. Các Số Liệu Sử Dụng Trong Cuốn Luận Án Là Trung Thực. Những Kết Luận Khoa Học Nêu Trong Luận Án Chưa Từng Ai Được Công Bố Trong Bất Kỳ Công Trình Nào Khác. Tác ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số