Dịch Vụ Chấm Điểm Tín Dụng Đối Với Khách Hàng Cá Nhân

Phê chuẩn và công bố kết quả xếp hạng Trước khi đưa ra kết quả chính thức, cần phải kiểm tra lại kết quả XHTD DN. Việc kiểm tra có thể tiến hành như sau: chuyên gia xếp hạng xem xét lại toàn bộ các bước trong quy trình xếp hạng ...

Dịch Vụ Xếp Hạng Tín Dụng Doanh Nghiệp (Xhtd Dn) Tại Cic

- Danh sách khách hàng có nợ quá hạn lớn - Danh sách khách hàng có dư nợ ngoại tệ lớn; - Danh sách khách hàng có dư nợ lớn hơn 5% vốn tự có tại TCTD - Dư nợ theo vùng kinh tế - Diễn biến giá vàng - Diễn biến tỷ giá - Diễn biến lãi ...

Kết Quả Xếp Hạng Tín Dụng Năm 2013 Theo Ngành Kinh Tế

- XHTD 64 Tổng công ty 90-91 (phục vụ cho ban lãnh đạo NHNN, Ban kinh tế Trung ương và cho cảnh báo), cho thấy không có tổng công ty nào được xếp loại tốt (loại AAA và AA), có 9 tổng công ty được xếp loại khá (từ A đến BBB), còn lại 55 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí