Vai Trò Của  Xếp Hạng Tín Dụng  Trong Quản Trị Rủi Ro

Trong quan hệ tín dụng có hai đối tượng tham gia là ngân hàng cho vay và người đi vay. Nhưng người đi vay sử dụng tiền vay trong một thời gian, không gian cụ thể, tuân theo sự chi phối của những điều kiện cụ thể nhất định mà ta gọi ...

Mô Hình Điểm Số Tín Dụng Doanh Nghiệp Của Edward I. Altman

Fitch được đánh giá là một trong những công ty xếp hạng tín dụng hàng đầu trên thế giới, có trụ sở đặt tại New York và Luân Đôn. Fitch là hãng xếp đánh giá tín dụng có quy mô nhỏ nhất trong ba hãng đánh giá tín nhiệm. Hãng chỉ ...

Chấm Điểm Các Chỉ Tiêu Tài Chính Của Công Ty Cp A

Theo tiêu chí phân loại ngành nghề của LienVietPostBank thì Công ty CP A được chấm điểm các chỉ tiêu tài chính theo nhóm doanh nghiệp quy mô vừa, thuộc nhóm ngành công nghiệp nhẹ. Phân tích riêng lẻ từng chỉ tiêu tài chính của Công ty CP A ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí