Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần

Xem tất cả 119 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 14

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 14

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 1.0 0.8- 0 .6- 0.4- 0.2- 0.0 E é Observed Cum Prob Scatterplot Dependent Variable: TRUNGTHANH Regression Standardized Predicted Value -4- -4 -2 0 2 4 Regression Standardized Residual

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 13

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 13

Component Transformation Matrix Component 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .437 .413 .349 .364 .376 .294 .278 .281 2 -.151 -.135 -.741 .475 .065 .349 .048 .237 3 -.623 .500 .159 -.088 -.353 .413 .182 .011 4 -.170 -.095 .344 .761 -.349 -.320 -.203 -.004 dim ension0 5 .143 -.459 .307 -.029 -.128 .709 -.385 -.084 6 ...

Kết Quả Phân Tích Efa Bi Ến Độc Lập

Kết Quả Phân Tích Efa Bi Ến Độc Lập

Reliability Statistics Cronbach Alpha N of Items .728 7 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item - Total Correlation Cronbach Alpha if Item Deleted MOITRUONG1 21.46 11.772 .568 .670 MOITRUONG2 22.45 12.575 .191 .775 MOITRUONG3 21.58 11.978 .529 ...

Xin Vui Lòng Cho Biết Tên Ngân Hàng Của Anh/chị Đang Làm Việc:

Xin Vui Lòng Cho Biết Tên Ngân Hàng Của Anh/chị Đang Làm Việc:

IX. Lòng trung thành đối với tổ chức 1. Anh/chị muốn ở lại làm việc với ngân hàng đến khi về hưu 1 2 3 4 5 2. Anh/chị sẽ ở lại làm việc với ngân hàng dù nơi khác có đề nghị lương bổng hấp dẫn hơn 1 2 3 4 5 3. Anh/chị luôn làm ...

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 10

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 10

Tiếng Anh Allen, N. and J Meyer, 1990. “The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization.” Journal of Occupational Psychology 63: 1-18. Andrea Priem, 2010. Organization Culutre versus Job Satisfication. Cunha.R.C and Cooper.C.L, 1998. The ...

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 9

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 9

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Căn cứ vào kết quả phân tích dữ liệu, chương này sẽ trình bày về một số kiến nghị nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp ở các ngân hàng TMCP Việt Nam, từ đó nâng cao sức ảnh hưởng của văn hóa ...

Giả Định Phương Sai Phần Dư Không Đổi Và Quan Hệ Tuyến Tính

Giả Định Phương Sai Phần Dư Không Đổi Và Quan Hệ Tuyến Tính

6 Làm việc nhóm Nhân viên giữa các bộ phận và phòng ban trong công ty luôn sẵn sàng hợp tác làm việc với nhau LAMVIECNHOM1 Khi xảy ra sự cố khẩn cấp, các bộ phận luôn hỗ trợ nhau để xử lý nhanh chóng LAMVIECNHOM2 Làm việc nhóm luôn ...

Kết Quả Phân Tích Cronbach Alpha Lần 1 Của Các Biến

Kết Quả Phân Tích Cronbach Alpha Lần 1 Của Các Biến

4.2.1 Phân tích Cronbach Alpha Kết quả phân tích Cronbach Alpha lần 1 cho các biến quan sát được mô tả trong bảng 4.2 (chi tiết xem phụ lục 4). Bảng 4.2: Kết quả phân tích Cronbach Alpha lần 1 của các biến Số thứ tự Biến quan sát Số biến quan ...

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 6

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 6

Bản phỏng vấn chính thức Nghiên cứu định lượng: - Thu thập dữ liệu - Mã hóa, nhập liệu - Làm sạch dữ liệu - Phân tích Cronbach’s Alpha - Phân tích nhân tố khám phá (EFA) - Phân tích hồi quy Tóm tắt báo cáo, ý nghĩa và kiến nghị Dàn ...

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 5

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 5

Lược của ngân hàng thường rất đa dạng, tập trung chủ yếu vào kinh doanh, nghiệp vụ. - Điều chỉnh nhân tố Khen thưởng và công nhận thành 2 nhân tố Lương, thưởng và phúc lợi và Cơ hội thăng tiến. Trong đó Cơ hội thăng tiến gồm ...

Mối Quan Hệ Văn Hóa Doanh Nghi Ệp Và Lòng Trung Thành Nhân Viên

Mối Quan Hệ Văn Hóa Doanh Nghi Ệp Và Lòng Trung Thành Nhân Viên

O Đạt đến mục tiêu: mức độ hiểu và cách thực hiện của nhân viên về các sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp. o Quan hệ tin cậy: mối quan hệ giữa nhân viên và nhân viên, nhân viên và lãnh đ ạo là quan hệ cởi mở và chân thành, ...

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 3

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 3

Một vấn đề khác, trong bối cảnh ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn về kinh doanh, cơ cấu tổ chức thì nhân viên CNTT là nhân viên có khả năng nhảy việc cao nhất so với các nhân viên ở bộ phận khác. Bởi vì, trong tình hình ngân hàng ...

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 2

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý do chọn đề tài Hệ thống tài chính ngân hàng c ủa Việt Nam nói chung hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn và đang trong quá trình tái cơ cấu lại, nổi cộm nhất là các ngân hàng thương mại cổ phẩn (TMCP), loại ...

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 1

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến lòng trung thành của nhân viên công nghệ thông tin trong các ngân hàng thương mại cổ phần - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bảo Ngọc Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Doanh Nghiệp Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Chuyên Ngành: Quản ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số