Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 13

Toàn diện cho tất cả các loại rủi ro có thể phát sinh như: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động, đặc biệt là rủi ro trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử. - Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ ...

Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 12

3.2.7. Đẩy mạnh triển khai kế hoạch tổng thể chiến lược Công nghệ thông tin, đặc biệt là dự án thay thế hệ thống Corebanking. Triển khai đúng tiến độ dự án kho dữ liệu EDW làm nền tảng dữ liệu thống nhất cung cấp thông tin ...

Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Và Ngân Hàng Điện Tử:

2.6.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Thị trường ngoại hối trong những năm vừa qua diễn biến phức tạp và liên tục đổi chiều. Tỷ giá USD/VND có sự chênh lệch lớn giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do, nhiều ...

Tình Hình Tài Chính Ngân Hàng Kasikorn Trong 3 Năm 2008-2010

Bên cạnh đó, Commonwealth đã tận dụng rất tốt các ưu thế của mình để đầu tư vào công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại chi nhánh, phòng giao dịch hiện ...

Tình Hình Tài Chính Của Ngân Hàng Cba Trong 3 Năm Gần Đây

Do khách hàng nhận được nhiều thông điệp khác nhau từ những đại diện thương mại khác nhau. Việc ứng dụng CRM với các phần mềm hiện đại đã mang lại cho SCB nhiều lợi ích, phát triển hơn nữa hoạt động ngân hàng bán lẻ nhờ ...

Tình Hình Tài Chính Của Ngân Hàng Hsbc Trong 3 Năm 2008-2010

UOB đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhằm tạo ra các sản phẩm mới có tính đột phá, có hàm lượng công nghệ cao, có tính cạnh tranh trên ...

Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 2

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu: Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động bán lẻ đang trở thành một hướng phát triển tất yếu và ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh ...

Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Võ Thị Mỹ Hà Võ Thị Mỹ Hà Quản Trị Kinh Oanh Kinh Nghiệm Một Số Nước Trong Việc Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Nhằm Phát Triển Hoạt Động Bán Lẻ Của Ngân Hàng Và Bài Học ...