Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng

Xem tất cả 64 trang, được chia thành 7 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 7

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 7

2.1.3. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ của Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng 15 2.1.3. Người dùng tin của Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng 17 2.1.5. Nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin – Thư viện Học ...

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 6

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 6

Việc hỗ trợ các chương trình giáo dục và đào tạo thông qua việc tổ chức các nguồn tin nội sinh và nguồn tin từ bên ngoài Trung tâm. Trung tâm cần nâng cấp thêm các trang thiết bị cần thiết cho phòng đa phương tiện, giúp NDT khai thác ...

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Việc Xây Dựng Csdl

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Việc Xây Dựng Csdl

- Nhập/ xuất biểu ghi để tạo ra các biểu ghi thư mục theo tiêu chuẩn MARC dưới dạng UNIMARC, MARC 21 hoặc các khổ mẫu trong CDS/ISIS. - Xử lý, tìm kiếm, truy cập dữ liệu số - In mục lục, phích, tài liệu, báo cáo liên quan đến biên mục - ...

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Quản Lý

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Quản Lý

- Phân h ệ m ượ n liên th ư vi ệ n : Phân hệ có khả năng mở rộng và tương thích với các hệ thống bên ngoài, được dùng để kiểm soát việc mượn tài liệu từ các thư viện khác và cho phép cán bộ thư viện theo dõi tiến trình mượn ...

Một Số Thành Tựu Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện

Một Số Thành Tựu Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện

Thư viện đã bắt đầu được trang bị thêm 2 máy tính mới nên đã có thể tiến hành xây dựng mạng LAN cục bộ của Thư viện. Phần mềm quản lý cũng được cài đặt lại bằng chương trình WINISIS 1.4 (chạy trên môi trường Windows) – ...

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 2

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 2

Nhu cầu mở rộng phòng đọc, tạo thêm hình thức phục vụ, sản phẩm và dịch vụ mới đã ngày càng cần thiết. 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông Tin - Thư Viện Học viện Ngân Hàng Cũng giống như các trung tâm thông tin – thư ...

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 1

Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện học viện ngân hàng - 1

Lời Mở Đầu 1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Chúng Ta Đang Sống Trong Kỷ Nguyên Thông Tin Với Mạng Internet Đã Đem Đến Các Tiện Ích Giúp Con Người Có Thể Với Tới Các Tài Nguyên Thông Tin Khổng Lồ Vào Bất Cứ Lúc Nào Mà Họ Muốn. Trong ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top