Cấu Trúc Hệ Thống Tttd Ngân Hàng Theo Loại Hình Dịch Vụ

- Dịch vụ xếp loại tín dụng DN, thường do các công ty XLTD thực hiện, chủ yếu xếp loại các DN lớn và DN trung bình. - Dịch vụ báo cáo TTTD về DN, thường do các công ty TTTD về DN và các trung tâm TTTD công thực hiện, chủ yếu báo cáo về ...

Mở Rộng Nguồn Thu Thập Thông Tin

3.2. định hướng mục tiêu phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN 3.2.1. Quan điểm phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN Phát triển hệ thống TTTD ngân hàng VN là một đòi hỏi khách quan tất yếu, nếu không phát triển là dậm chân tại chỗ, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí