Không Gian Đồng Hiện Thực Giới Và Hư Giới

4.2.1. Không gian đồng hiện thực giới và hư giới Trong thần thoại và trong các tác phẩm truyền kì, sự đồng hiện không gian đa thế giới thể hiện rò nhất ở sự đồng hiện không gian các còi. Trong truyền kì, không gian tiêu biểu nhất ...

Sự Thể Hiện Huyền Thoại Trong Văn Học Việt Nam

Tưởng tượng của dân gian chế biến đi một cách nghệ thuật và vô ý thức” (Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi, 2011, tr.299). Trong công trình Thi pháp của huyền thoại , nhà nghiên cứu E.M.Meletinsky đã dành phần II để phân tích ...

Đồng Nhất Khởi Đầu Và Nguyên Nhân

Trong tư duy của người nguyên thủy là ma “người nguyên thủy quan niệm rằng tất cả tự nhiên đều mang sự sống, đều chứa đựng những thực thể ma” (Tylor, 2019, tr.659). Như vậy, biểu hiện đầu tiên và tiêu biểu nhất của sự đồng ...

Đồng Nhất Tự Nhiên Và Siêu Nhiên

Loại cho tới tận ngày nay, sức sống của huyền thoại vẫn lan tỏa trong văn học viết, trong đời sống xã hội. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi chủ yếu nghiên cứu huyền thoại tồn tại trong dạng thức thần thoại. Việc nghiên cứu ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số