Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Tuân Thủ Thuế

Lý thuyết/ mô hình Nội dung chính của lý thuyết/ mô hình Công trình nghiên cứu áp dụng lý thuyết theo tên tác giả/ nhóm tác giả luật pháp là công bằng. Vì thế, người nộp thuế có hành vi TTT cao hơn khi họ nhận thức toàn bộ hệ thống ...

Khái Niệm, Bản Chất Và Phân Loại Về Tuân Thủ Thuế

Cải thiện sự tuân thủ của người nộp thuế (Alm và cộng sự, 2016) Tuy nhiên, nếu việc kiểm tra, thanh tra thuế được thực hiện thường xuyên mà không phát hiện ra được những sai phạm, cũng như xử phạt không đủ sức răn đe có thể ...

Phân Biệt Tuân Thủ Thuế Và Không Tuân Thủ Thuế

O Thứ hai, là tuân thủ trong nộp tờ khai đúng hạn, được đo bằng tỉ lệ giữa số tờ khai nộp đúng hạn trên tổng số tờ khai đã được đối tượng nộp thuế nộp tại cơ quan thuế. o Thứ ba, là mức độ tuân thủ nói chung trong nộp ...

Mô Hình Khung Sườn Dốc Trơn Trượt Về Tuân Thủ Thuế - Ssf

Môi trường hợp tác có thể được đặc trưng bởi ý tưởng rằng các cơ quan thuế thực hiện một dịch vụ cho cộng đồng và là một phần của cùng một cộng đồng mà cá nhân người nộp thuế thuộc về. Cách tiếp cận của nhà chức ...

Thông Tin Về Người Được Phỏng Vấn

2.5.3. Giả thuyết nghiên cứu Dựa trên mục tiêu nghiên cứu và kết quả tổng quan nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu của luận án như sau: Bảng 2.2. Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết Nội dung giả thuyết nghiên cứu H 1 Tinh thần thuế ...

Giới Thiệu Chung Về Làng Nghề Và Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Về kích cỡ mẫu, theo J.F Hair và cộng sự (1998), đối với phân tích nhân tố khám phá EFA thì cỡ mẫu tối thiểu phải bằng 5 lần các mệnh đề trong thang đó. Trong mô hình nghiên cứu của luận án, có tất cả 47 quan sát dùng trong phân tích ...

Độ Tin Cậy Của Thang Đo Với Các Biến Phụ Thuộc

Biến Ký hiệu Trung bình thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại biến Tương quan biến – tổng Giá trị Alpha nếu loại biến Cronbach's Alpha chưa loại biến Cronbach's Alpha sau loại biến CM05 13.83 10.775 .733 .695 Nhận thức về ...

Thang Đo Gốc Và Thang Đo Điều Chỉnh Sau Xin Ý Kiến Chuyên Gia

TT Tác giả Quốc gia Chủ đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng khảo sát Phương pháp chọn mẫu Qui mô mẫu 35 Xin He và Huina Xiao (2019) Trung Quốc Tuân thủ thuế trong nền kinh tế đang phát triển Phỏng vấn Chủ DN và kế toán ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí