Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập

Xem tất cả 119 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 14 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 14

Những ưu thế tạo nên thế mạnh trong xuất khẩu của doanh nghiệp đó. Thường những ưu thế này nằm ở nguồn lực con người hay là trong nguồn lực trí tuệ chứ không phải là tài sản và cũng không hiện diện trong bảng tổng kết tài ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 13 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 13

PHỤ LỤC 1 Mức độ ảnh hưởng của nhóm tham khảo tới sự lựa chọn sản phẩm và nhãn hiệu Công cộng Hàng Hàng thiết yếu xa xỉ Cá nhân Sản phẩm Nhãn hiệu Ảnh hưỏng yếu (-) Ảnh hưởng mạnh (+) Ảnh hưởng mạnh (+) Hàng thiết yếu ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 12 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 12

Nghiệp với các trung tâm nghiên cứu khoa học. Nhà nước cần hỗ trợ về thông tin, tư vấn đào tạo pháp luật, hỗ trợ đăng ký và xây dựng thương hiệu, hỗ trợ thiết lập văn phòng đại diện. cho doanh nghiệp. Tăng cường cung cấp các ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 11 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 11

Chất lượng sản phẩm không đổi. Ví dụ như thay đổi công nghệ sản phẩm. Cách thức này phù hợp với các mặt hàng nông sản chế biến như chè, cà phê, hạt điều,. Hoàn thiện sản phẩm cả về hình thức lẫn nội dung : Có cả sự thay ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 10 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 10

Hàng hoá của các nước sẽ tràn vào cạnh tranh với hàng hoá nội địa. Trong khi đó, hàng xuất khẩu của nước ta cũng phải đương đầu với sự cạnh tranh vô cùng mãnh liệt trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 9 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 9

Sản xuất và xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam hiện nay đều đã xây dựng cho mình một website nhằm thúc đẩy việc bán hàng trực tuyến tăng doanh số, đồng thời tự quảng bá mình với các bạn hàng trong và ngoài nước, tuy nhiên hiệu quả ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 8 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 8

Các doanh nghiệp dệt nhuộm trong các thành phố ra khu công nghiệp đã quy hoạch đi liền với hiện đại hóa sản xuất để phát triển bền vững. 27 Riêng đối với thị trường Nhật Bản, chất lượng hàng hoá và dịch vụ càng được coi ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 7 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 7

Người tiêu dùng cho rằng họ thuộc về tầng lớp trung lưu, và đặc trưng này đã đóng góp nhiều vào tính chất đồng nhất của xã hội Nhật Bản. Trái với chủ nghĩa cá nhân ở phương Tây (điển hình là Mỹ), chủ nghĩa cộng đồng của ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 6 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 6

Bảng 3: Những đặc trưng của sáu giai tầng xã hội cơ bản tại Mỹ Giai tầng xã hội Những đặc trưng của giai tầng Giai tầng thượng lưu lớp trên (khoảng 1%) Tinh hoa của xã hội. Xuất thân từ những gia đình có tên tuổi, sống bằng ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 5 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 5

2.2.2.2. Các quyết định mua của tổ chức thương mại Khi lựa chọn mua hàng hoá, quyết định lựa chọn danh mục mặt hàng để kinh doanh có vai trò quan trọng nhất. Có bốn chiến lược lựa chọn danh mục mặt hàng kinh doanh mà các tổ chức ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 4 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 4

Khả năng người tiêu dùng điều chỉnh ý định mua hàng của mình. Ý định mua hàng cũng chịu ảnh hưởng của những yếu tố hoàn cảnh. Người tiêu dùng hình thành ý định mua hàng trên cơ sở những yếu tố như thu nhập dự kiến của gia ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 3 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 3

1.2.1.3. Thuộc tính cá nhân của người tiêu dùng quốc tế Hàng hoá và dịch vụ con người mua sắm thay đổi qua các giai đoạn trong cuộc đời họ bởi lẽ nhu cầu và mong muốn của một cá nhân ở mỗi độ tuổi là rất khác nhau. Tính chất ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 2 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 2

Đó là khái niệm khách hàng. Vậy khách hàng quốc tế là ai? Khách hàng quốc tế là cá nhân hay tổ chức nước ngoài thực tế mua hay có tiềm năng mua các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Như vậy, khách hàng quốc tế tạo nên thị ...

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 1 thumb

Hành vi tiêu dùng của khách hàng quốc tế và ảnh hưởng của nó tới các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập - 1

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Kinh Tế Ngoại Thương Chuyên Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Khoá Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Hành Vi Tiêu Dùng Của Khách Hàng Quốc Tế Và Ảnh Hưởng Của Nó Tới Các Doanh Nghiệp Việt Nam Trong Quá Trình Hội ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số