Số Năm Hoạt Động Kinh Doanh Của Hộ Kinh Doanh Tính Đến Thời Điểm Hiện Tại

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 28STT

Tên biến

Thang đo gốc


Dịch sang tiếng việt

Thang đo điều chỉnh

(dựa trên kết quả phỏng vấn chuyên gia)

Định nghĩa

Nguồn

Nội dung thang đo

đủ của thông tin về thuế mà người nộp thuế nhận được từ cơ quan quản lý thuế (Chen, 2010)


Tax officials provide clear explanations or responses to my queries.

Các quan chức thuế cung cấp các giải thích hoặc câu trả lời rõ ràng cho các thắc mắc của tôi.

Cơ quan thuế cung cấp thông tin, giải thích đầy đủ và rõ ràng những câu hỏi (thắc mắc) của tôi về thuế và các thủ tục liên quan khi thực hiện nghĩa vụ thuế

I generally receive sufficient information about my tax issues.

Tôi thường nhận được đầy đủ thông tin về các vấn đề thuế của mình.

Tôi thường nhận được đầy đủ thông tin về các vấn đề thuế của mình.

I am always given up-to-date and relevant information on tax issues.

Tôi luôn được cung cấp thông tin

cập nhật và có liên quan về các vấn đề thuế.

Tôi luôn được cung cấp thông tin cập nhật và có liên quan về các vấn đề thuế.


11


Xử phạt


(Wenzel, 2002;Wenzel, 2004); Phạm Thị Mỹ Linh (2019)

If the T.O. detects tax evasion, how likely do you think are the following

consequences?

Nếu T.O. phát hiện trốn thuế, bạn nghĩ hậu quả như thế nào sau đây?

Nếu một hộ KDCT bị cơ quan thuế phát hiện việc trốn thuế, ông/bà cho rằng khả năng xảy

ra những hình phạt dưới đây như thế nào?

Xử phạt được hiểu là việc áp dụng những hình phạt nhằm mục đích thực thi các nghĩa vụ pháp lý với người nộp thuế (Schwartz và Orleans, 1967).

paying the tax relatively small fine with a relatively small fine

nộp thuế tương đối nhỏ với tiền phạt tương đối nhỏ

Nộp thuế với số tiền phạt tương đối nhỏ

paying a substantial fine

trả một khoản tiền phạt đáng kể

Nộp tiền phạt đáng kể

being audited in more detail the next years

được kiểm toán chi tiết hơn trong những năm tiếp theo

Bị kiểm tra, thanh tra thuế chi tiết hơn vào những năm tiếp theo

criminal prosecution

truy tố hình sự

Bị truy tố hình sự


12

Khả năng bị kiểm tra/ thanh tra thuế


Bobek và cộng sự, ( 2007);

Phạm Thị Mỹ Linh (2019)

How likely you think it is that you will get audited if they would take the deduction in the case scenario

Bạn nghĩ khả năng bạn bị kiểm tra thuế khi bạn đã cố tình gian lận thuế là như thế nào?

Khi hộ kinh doanh gian lận thuế, Ông/Bà cho rằng khả năng bị kiểm tra/ thanh tra thuế là như thế nào?

Khả năng bị kiểm tra, thanh tra thuế là việc người nộp thuế nhận thức được khả năng CQT sẽ phát hiện ra được những hành vi không TTT của họ và khi đó CQT sẽ thực hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra thuế với họ (theo Jackson và

Milliron, 1986a)

If you are audited, how likely will it be that taxing authority will disallow the deduction?

Nếu bạn bị kiểm tra thuế, bạn nghĩ khả năng cơ quan thuế phát hiện ra việc gian lận thuế của bạn là như thế nào?

Nếu bị kiểm tra, thanh tra thuế, Ông/Bà nghĩ khả năng cơ quan thuế phát hiện ra những gian lận thuế của hộ kinh doanh hay không?


How likely do you think your next year tax return will be audited?


Bạn nghĩ khả năng tờ khai thuế năm tới của bạn bị kiểm tra là như thế nào?


Ông/Bà nghĩ khả năng tờ khai thuế năm 2020 của mình sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng?

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 256 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 28


PHỤ LỤC 04


PHIẾU KHẢO SÁT

Kính chào Ông, Bà !

Hiện nay, tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu về “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam”.

Vì thế tôi tiến hành khảo sát điều tra về ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam.


Kính mong Ông (Bà) dành khoảng 15 phút để trả lời giúp tôi một số câu hỏi theo quan điểm cá nhân mình. Sẽ không có câu trả lời nào là đúng hay sai. Những câu trả lời của Ông (Bà) sẽ được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho công tác nghiên cứu khoa học.

Xin chân thành cảm ơn!

* * Mọi thông tin thêm về nghiên cứu này, Ông (Bà) có thể liên hệ:

NCS. NGUYỄN QUỲNH TRANG

Giảng viên Khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng Mobile: 0908 288 586 , E-mail: trangnq@hvnh.edu.vn


HẦN I: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRONG CÁC LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM


Ông (Bà) hãy đọc từng mệnh đề dưới đây và thể hiện mức độ đồng ý bằng cách đánh dấu () vào số thích hợp

Trong đó:


1

2

3

4

5

Rất không đồng ý

Không đồng ý

Trung lập

Đồng ý

Rất đồng ý


TT

Nội dung

Đánh giá

1.

Tôi nghĩ rằng mình nên kê khai trung thực tất cả doanh thu với cơ

quan thuế

2.

Tôi cho rằng người nộp thuế không nên kê khai thu nhập thấp đi để

nhằm giảm nghĩa vụ thuế (số thuế phải nộp)

3.

Tôi sẽ không trốn thuế, tránh thuế ngay cả khi tôi có cơ hội làm điều

đó

4.

Tôi nghĩ nộp thuế là nghĩa vụ của mình

5.

Tôi nghĩ trốn thuế, tránh thuế là hành vi sai trái

6.

Tôi sẽ luôn chấp hành và làm theo pháp luật về thuế

7.

Hầu hết những người trong gia đình đều sẽ tán thành khi tôi gian lận

thuế*8.

Hầu hết các hộ kinh doanh ở đây đều cho rằng hành vi gian lận thuế là

có thể chấp nhận được*

9.

Hầu hết mọi người ở đây đều nghĩ gian lận thuế là một hành vi phạm

tội tầm thường*

10.

Trốn thuế là hành vi vi phạm đạo đức dù số tiền đó không cần biết là ít

hay nhiều

11.

Hầu hết những người quan trọng với tôi đều nghĩ trốn thuế là hành

động sai trái

12.

Tôi tin rằng cách thức phân bổ gánh nặng thuế cho những người nộp

thuế là công bằng

13.

Cá nhân tôi tin rằng hệ thống thuế là công bằng

14.

Đối với những hộ kinh doanh, tôi nghĩ rằng hệ thống thuế là công bằng

15.

Mọi người ở nước ta đều đóng thuế ở mức phù hợp với thu nhập của

họ

16.

Nhìn chung, tôi nghĩ hệ thống thuế hiện tại là công bằng

17.

Tôi biết số thuế mà hộ kinh doanh phải nộp hàng năm.

18.

Tôi biết các loại thuế mà hộ kinh doanh phải nộp.

19.

Tôi biết khi nào hộ chúng tôi phải nộp thuế giá trị gia tăng (hoặc thuế

thu nhập cá nhân,...).

20.

Tôi biết các hình phạt đối với hành vi trốn thuế là như thế nào

21.

Tôi biết khả năng bị kiểm tra bởi cán bộ thuế liên quan đến vấn đề

thuế của tôi

22.

Tôi biết cách cơ quan thuế ấn định doanh thu hàng năm với hộ kinh

doanh như của mình

23.

Cơ quan thuế hành động chính xác

24.

Tôi cho rằng cán bộ thuế làm việc công tâm và minh bạch

25.

Tôi hài lòng về cách cơ quan thuế giải quyết các vấn đề về thuế với

mình

26.

Nhìn chung, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các quyết định của cơ quan

thuế

27.

Nội dung tờ khai thuế khó hiểu.

28.

Tôi thấy không dễ dàng tính được số thuế hàng năm mà hộ của mình

phải nộp

29.

Thủ tục kê khai thuế hoặc nộp thuế rất phức tạp

30.

Tôi tốn rất nhiều thời gian cho việc nộp thuế

31.

Nói chung, tôi nghĩ rằng hệ thống thuế ở Việt Nam rất phức tạp

32.

Tôi có thể nhận được thông tin chính xác về các vấn đề thuế từ nhiều

nguồn như truyền hình, báo, đài, Facebook

33.

Thông tin thuế mà tôi nhận được từ cơ quan thuế là rõ ràng và dễ hiểu
34.

Cơ quan thuế cung cấp thông tin, giải thích đầy đủ và rõ ràng những câu hỏi (thắc mắc) của tôi về thuế và các thủ tục liên quan khi thực

hiện nghĩa vụ thuế


35.

Tôi thường nhận được đầy đủ thông tin về các vấn đề thuế của mình.

36.

Tôi luôn được cung cấp thông tin cập nhật và có liên quan về các vấn

đề thuế.

Bên cạnh đó, Ông (Bà) hãy đọc từng mệnh đề dưới đây và thể hiện mức độ đồng ý bằng cách đánh dấu () vào số thích hợp


Trong đó:

1

2

3

4

5

Rất không có

khả năng

Không có

khả năng

Trung lập

khả năng

Rất có

khả năng


TT

Nội dung

Đánh giá


1.

Khi hộ kinh doanh gian lận thuế, Ông/Bà cho rằng khả năng bị kiểm tra/ thanh tra thuế là như thế nào?2.

Nếu bị kiểm tra, thanh tra thuế, Ông/Bà nghĩ khả năng cơ quan thuế phát hiện ra những gian lận thuế của hộ kinh doanh hay không?3.

Ông/Bà nghĩ khả năng tờ khai thuế năm 2020 của mình sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng?Ông/Bà có nghĩ khả năng là cơ quan thuế sẽ phát hiện ra sai phạm ở một hộ kinh doanh tương tự như hộ Ông/Bà, về…


4.

… Thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt được giữ ngoài sổ sách

5.

… Bị phát hiện đã trốn thuế/tránh thuế

6.

… Thu nhập không được ghi đầy đủ trong tờ khai thuế


Nếu một hộ KDCT bị cơ quan thuế phát hiện việc trốn thuế, ông/bà cho rằng khả năng xảy ra những hình phạt dưới đây như thế nào?


7.

Nộp thuế với số tiền phạt tương đối nhỏ

8.

Nộp tiền phạt đáng kể

9.

Bị kiểm tra, thanh tra thuế chi tiết hơn vào những năm tiếp theo

10.

Bị truy tố hình sựPHẦN II: HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ


Ông (Bà) hãy đọc từng mệnh đề đánh giá về mình và thể hiện mức độ đồng ý bằng cách đánh dấu () vào số thích hợp

Trong đó:

1

2

3

4

5

Rất không đồng ý

Không đồng ý

Trung lập

Đồng ý

Rất đồng ý


Khi tôi nộp thuế theo yêu cầu của pháp luật, tôi sẽ làm như vậy ...


1.

... bởi vì tôi đóng thuế là hoàn toàn tự nguyện

2.

... bởi vì đối với tôi, rõ ràng đây là những gì mà chúng ta nên làm

3.

... bởi vì tôi coi đó là nghĩa vụ của mình với tư cách là một công dân

4.

... mặc dù tôi biết rằng những người khác không làm điều đó

5.

... bởi vì tôi chắc chắn rằng tôi đang làm điều đúng đắn


Khi nộp thuế theo quy định, tôi sẽ làm như vậy ...

6.

... mặc dù tôi thực sự không muốn nộp bất kỳ khoản thuế nào

7.

... vì cơ quan thuế thường xuyên kiểm tra những hộ kinh doanh trong

làng nghề của chúng tôi

8.

... bởi hình phạt với các hành vi trốn thuế, tránh thuế là rất nghiêm

khắc

9.

... vì tôi không biết chính xác cách tránh thuế (trốn thuế) mà không

gây chú ý với cơ quan thuế

10.

... sau khi tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách có thể giảm số tiền thuế

phải nộp một cách hợp pháp


Theo Ông (Bà) để tăng sự công bằng về thuế và tăng tính tuân thủ thuế của thì Nhà nước nên làm gì?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


PHẦN V: THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TRẢ LỜI KHẢO SÁT


Ông (Bà) hãy cho biết một vài thông tin về mình:

(các thông tin cá nhân chỉ nhằm phục vụ cho việc xử lý mối liên hệ trong kết quả nghiên cứu, đảm bảo được giữ bí mật, rất mong ông/bà bớt chút thời gian trả lời đầy đủ)


1. Giới tính


1. Nam

2. Nữ


2. Độ tuổi của ông/bà


1. Dưới 20

3. Từ 31 đến 45

2. Từ 20 đến 30

4. Từ 46 đến 60


3. Trình độ học vấn


1. Chưa học hết Phổ thông

4. Cao đẳng/Đại học

2. Tốt nghiệp Phổ thông

5. Sau đại học

3. Trung cấp4. Số năm hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại


1. Dưới 1 năm

4. Từ 11 năm đến 15 năm

2. Từ 1 năm đến 5 năm

5. Trên 15 năm

3. Từ 6 năm đến 10 năm5. Thu nhập trung bình hàng năm của hộ kinh doanh


1. Dưới 100 triệu

4. Từ 300 triệu đến 500 triệu

2. Từ 100 triệu đến 200 triệu

5. Trên 500 triệu

3. Từ 200 triệu đến 300 triệuTrân trọng cảm ơn Ông (Bà) đã tham gia khảo sát này!


PHỤ LỤC 05 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu


GIOITINHFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

nam

146

40.8

40.8

40.8


nữ

212

59.2

59.2

100.0


Total

358

100.0

100.0TUOIFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

dưới 30

51

14.2

14.2

14.2


31-40

121

33.8

33.8

48.0


41-50

146

40.8

40.8

88.8


51-60

34

9.5

9.5

98.3


trên 60

6

1.7

1.7

100.0


Total

358

100.0

100.0HOCVANFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

chưa học hết phổ thông

82

22.9

22.9

22.9


trung học phổ thông

128

35.8

35.8

58.7


trung cấp

85

23.7

23.7

82.4


cao đẳng/ đại học/ sau đại

học


63


17.6


17.6


100.0


Total

358

100.0

100.0KINHNGHIEMFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

dưới 1 năm

28

7.8

7.8

7.8


1-5 năm

93

26.0

26.0

33.8


6-10 năm

114

31.8

31.8

65.6


10-15 năm

54

15.1

15.1

80.7


trên 15 năm

69

19.3

19.3

100.0


Total

358

100.0

100.0
THUNHAPFrequency


Percent


Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

dưới 100

19

5.3

5.3

5.3


100-200

53

14.8

14.8

20.1


200-300

81

22.6

22.6

42.7


300-500

104

29.1

29.1

71.8


trên 500

101

28.2

28.2

100.0


Total

358

100.0

100.02. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo

2.1. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến tinh thần thuế

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.869

6


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

TT01

18.82

15.675

.681

.844

TT02

18.90

16.315

.706

.841

TT03

18.88

16.271

.686

.843

TT04

18.84

15.566

.719

.837

TT05

18.75

16.046

.635

.852

TT06

18.79

16.216

.586

.861


2.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo với biến chuẩn mực chủ quan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.790

5

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.8/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số