Cơ Cấu Tổ Chức Và Nhân Sự Của Maritime Bank Chi Nhánh Huế

- Với nhân viên: Một trong những tài sản quan trọng nhất, là động lực thúc đẩy sự phát triển của Maritime Bank là nguồn lực con người. Ban Lãnh đạo Ngân hàng cam kết: - Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. ...

Thống Kê Mô Tả Về Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng

Biểu đồ 5: Nghề nghiệp của khách hàng Đối với nghề nghiệp, cán bộ công nhân viên chức chiếm tỷ lệ cao nhất (32.8%), tiếp theo là kinh doanh, tiểu thương với 28.1%. Còn lại là nội trợ (12.5%), hưu trí (9.4%), lao động phổ thông (10.9%) ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí