Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế

Xem tất cả 48 trang, được chia thành 6 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 6 thumb

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 6

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 1.1 Xác định được mức độ đồng tình với quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng Qua nghiên cứu, ta có thể kết luận rằng khách hàng của Maritime Bank đã có sự hài lòng nhất ...

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 5 thumb

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 5

2.3.5 Kiểm định giá trị trung bình 2.3.5.1 Kiểm định giá trị trung bình các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng Giả thiết: H 0 : Mức độ đồng ý của khách hàng đối với các yếu tố ảnh hưởng ...

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 4 thumb

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 4

Biểu đồ 5: Nghề nghiệp của khách hàng Đối với nghề nghiệp, cán bộ công nhân viên chức chiếm tỷ lệ cao nhất (32.8%), tiếp theo là kinh doanh, tiểu thương với 28.1%. Còn lại là nội trợ (12.5%), hưu trí (9.4%), lao động phổ thông (10.9%) ...

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 3 thumb

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 3

- Với nhân viên: Một trong những tài sản quan trọng nhất, là động lực thúc đẩy sự phát triển của Maritime Bank là nguồn lực con người. Ban Lãnh đạo Ngân hàng cam kết: - Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. ...

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 2 thumb

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 2

Hai thành phần: Sự ưa thích và xu hướng lựa chọn. Sự thích thú của người tiêu dùng đối với một thương hiệu thể hiện qua cảm xúc ưa thích. Và khi phải chọn lựa thương hiệu trong tập các thương hiệu cạnh tranh thì người tiêu dùng ...

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 1 thumb

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn ngân hàng gửi tiền của khách hàng – nghiên cứu tại ngân hàng maritime bank cn Huế - 1

1. Lý Do Chọn Đề Tài Phần I: Đặt Vấn Đề Sự Phát Triển Của Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam Gần Đây Rất Đáng Ghi Nhận. Cùng Với Sự Gia Tăng Số Lượng Ngân Hàng Là Sự Phát Triển Đa Dạng Của Các Loại Hình Dịch Vụ, Trong Đó Các ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số