Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động để phát triển thể lực và kỹ năng sống cho học sinh lứa tuổi (6-7) tại một số trường tiểu học nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh - 24

HS nữ Nhóm TN TT Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) Bật xa tại chỗ (cm) Chạy 30m XPC (giây) Chạy tùy sức 5 phút (m) Trước TN Sau TN Trước TN Sau TN Trước TN Sau TN Trước TN Sau TN 1 5 7 91 96 8.71 8.39 605 652 2 5 7 95 103 8.13 7.85 610 635 3 6 8 96 105 8.10 ...

Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động để phát triển thể lực và kỹ năng sống cho học sinh lứa tuổi (6-7) tại một số trường tiểu học nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh - 23

PHỤ LỤC 7 KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC TEST THỂ LỰC CỦA HS NHÓM TN-ĐC TRƯỚC VÀ SAU TN 1. Kết quả kiểm tra các test thể lực của học sinh nhóm TN-ĐC trường tiểu học Chính Nghĩa HS nam Nhóm TN TT Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) Bật xa tại chỗ ...

Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động để phát triển thể lực và kỹ năng sống cho học sinh lứa tuổi (6-7) tại một số trường tiểu học nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh - 22

Là khả năng biết ăn uống an toàn. 15,66 29,494 ,323 ,906 Là khả năng biết tự đánh răng 16,52 23,193 ,853 ,850 Là khả năng biết lên lịch vệ sinh các nhân hàng ngày 16,98 22,428 ,871 ,846 Là khả năng biết tự rửa mặt 16,84 21,607 ,908 ,840 Là khả ...

Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động để phát triển thể lực và kỹ năng sống cho học sinh lứa tuổi (6-7) tại một số trường tiểu học nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh - 21

45 Kỹ năng vệ sinh, dinh dưỡng Là khả năng biết tự tắm rửa 1 2 3 4 5 46 Là khả năng biết ăn uống hợp vệ sinh 1 2 3 4 5 47 Là khả năng biết ăn uống an toàn. 1 2 3 4 5 48 Là khả năng biết tự đánh răng 1 2 3 4 5 49 Là khả năng biết lên ...

Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động để phát triển thể lực và kỹ năng sống cho học sinh lứa tuổi (6-7) tại một số trường tiểu học nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh - 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hoàng Ánh (Chủ biên), Đỗ Thị Châu, Nguyễn Thạc (2007), Hoạt động giao tiếp nhân cách , NXB Đại học Sư phạm. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học , NXB Giáo Dục. 3. Bộ ...

Kết Quả So Sánh Sau Tn Của Hs Nam Nhóm Tn Trường Tiểu Học

 Kết quả kiểm tra thể lực của HS sau TN theo từng trường  Thể lực sau TN của HS nhóm TN Trường tiểu học Chính Nghĩa Sự phát triển lực của HS nhóm TN Trường tiểu học Chính Nghĩa sau TN được trình bày tại bảng 3.29, bảng 3.30, ...

Nội Dung Thang Đo Các Kns Phỏng Vấn Phụ Huynh Hs [24]

Bảng hỏi đánh giá với thang đo likert 5 mức độ, với các tiêu chí của thang đo như sau: Mức độ kém (hoặc chưa có KNS): từ 1 điểm – HS chưa nắm được nội dung, mục đích, cách thức tiến hành của các kỹ năng và thực hiện kỹ năng ...

Phương Pháp Đọc, Phân Tích Và Tổng Hợp Tài Liệu [34]

CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu Các TCVĐ để phát triển thể lực và KNS cho HS lứa tuổi 6 – 7 tại các trường tiểu học nội thành, TP.HCM 2.1.2. Khách thể ...

Định Hướng Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học

Giá trị về lòng khoan dung, đức độ, giá trị về trí tuệ, sáng tạo. GDKNS với việc hình thành và phát triển nhân cách . Trong cuộc sống cá nhân, KNS có vai trò vô cùng quan trọng. Việc vận dụng KNS vào trong cuộc sống của mỗi con người ...

Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động để phát triển thể lực và kỹ năng sống cho học sinh lứa tuổi (6-7) tại một số trường tiểu học nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh - 2

Bảng 3.26 Kết quả thống kê thể lực của HS nam 2 nhóm trước TN Trường tiểu học Lương Định Của 95 Bảng 3.27 Kết quả thống kê thể lực của HS nữ 2 nhóm trước TN Trường tiểu học Lương Định Của 96 Bảng 3.28 So sánh thể lực ...

Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động để phát triển thể lực và kỹ năng sống cho học sinh lứa tuổi (6-7) tại một số trường tiểu học nội thành, Thành phố Hồ Chí Minh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Tp. Hồ Chí Minh  Nguyễn Kế Bình Nghiên Cứu Ứng Dụng Trò Chơi Vận Động Để Phát Triển Thể Lực Và Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Lứa ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top