Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm  @  Đinh Xuân Giang Vận Dụng Tư Tưởng Sư Phạm Tích Hợp Trong Dạy Học Một Số Kiến Thức Về Chất Khí Và Cơ Sở Của Nhiệt Động Lực Học(Vật Lý 10 – Cơ Bản) Nhằm Phát Triển ...

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU VÀ ĐỒ THỊ Bảng 1.1. Hứng thú và mức độ tích cực của học sinh 40 Bảng 1.2 . Cách thức học tập, khả năng nhận thức của học sinh 41 Bảng 1.3. Phương pháp và phương tiện dạy học 43 Bảng 3.1. Đặc điểm chất ...

Tình Hình Nghiên Cứu Và Vận Dụng Dhth

+ Góp phần GDKTTH&HN và chuẩn bị cho HS tham gia lao động sản xuất. Các nhiệm vụ trên chỉ có thể thực hiện được thông qua các môn học. Quá trình xây dựng chương trình, sách giáo khoa các môn học đã tích hợp nhiều tri thức để thực ...

Sơ Đồ Lô Gic Tiến Trình Xây Dựng Kiến Thức

Đề xuất vấn đề : Nước đá, nước, hơi nước đều được cấu tạo từ những phân tử nước nhưng nước đá có hình dạng và thể tích riêng, nước có thể tích riêng và hình dạng bình chứa còn hơi nước không có thể tích và hình ...

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh - 10

Cùng tồn tại cùng với vật chất còn lên vật nhiệt độ của vật thay đổi, nhiệt lượng chỉ xuất hiện khi có sự không có sự chuyển hoá năng lượng truyền nhiệt từ vật này sang vật khác. từ dạng này sang dạng khác chỉ có sự ( ...

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh - 11

Cho một ví dụ? Biểu diễn đường đẳng tích trong hệ toạ độ (P,V). Chất khí chuyển từ trạng thái 1( P 1 ,V 1 ) sang trạng thái 2( P 2 , V 2 ) VD: Nung nóng khí nhốt trong nồi hơi kín. p p 2 (2) p 1 (1) O V 1 V ( Tích hợp kiến thức cũ- GDTGQDVBC) ...

Kết Quả Và Xử Lý Kết Quả Thực Nghiệm Sư Phạm

Truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình truyền nhiệt. Bên cạch việc hình thành kỹ năng giải bài tập có nội dung thực tế HS còn rèn luyện kỹ năng tính toán, phát triển tư duy. Tích hợp kiến thức xuyên môn từ nhiệt lượng ( ...

Phân Phối Tần Suất Kết Quả Bài Kiểm Tra Số 2

* Điểm trung bình cộng: Nhóm TN : n  n i X i n X  i  1  n i i  1 = 6,01 Nhóm ĐC : n  n i Y i n Y  i  1  n i i  1 = 5,33 Bảng 3.8 : Xếp loại bài kiểm tra số 2 Nhóm T.số HS (n) Xếp loại Kém Yếu T.bình Khá Giỏi Điểm 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 ...

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh - 15

KẾT LUẬN CHUNG Sau khi thực hiện đề tài nghiên cứu, đối chiếu với mục đích và các nhiệm vụ cần giải quyết của đề tài, chúng tôi đã đạt được một số kết quả sau: 1. Về cơ sở lý luận và thực tiễn - Chúng tôi đã làm sáng ...

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh - 16

PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH Các em vui lòng trả lời các câu hỏi sau Họ, Tên học sinh Dân tộc: …. Trường: Lớp: Kết quả học tập môn vật lý năm học vừa qua : …. 1. Em có yêu thích học môn vật lý không? Thích học: [ ] Bình thường: [ ] ...

Vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp trong dạy học một số kiến thức về “chất khí” và “cơ sở của nhiệt động lực học”(vật lý 10 – cơ bản) nhằm phát triển hứng thú và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh - 17

Điểm ĐỀ KIỂM TRA LẦN II Thời gian : 15 phút Họ tên: . Lớp : .Trường: . Câu 1: Điều nào sau đây sai khi nói về nội năng. A. Nội năng của một vật bao gồm động năng của chuyển động hỗn độn của các phân tử cấu tạo nên vật và ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí