Nêu Ý Nghĩa Của Việc Tính Tỷ Lệ Người Biết Chữ?

5. Cách tính mật độ dân số? 6. Thu nhập bình quân theo tháng là gì ? 7. Tỷ lệ người biết chữ là gì? 8. Nêu ý nghĩa của việc tính tỷ lệ người biết chữ? 9. Tính tỉ lệ dân số thành thị ở ĐBSH (Mỗi 1 câu trả lời là đúng được 1 ...

Một Số Chỉ Tiêu Phát Triển Dân Cư, Xã Hội Ở Đông Nam Bộ

Vùng phát triển nhất nước ta: đứng đầu cả nước về GDP, giá trị sản lượng công nghiệp và giá trị hàng xuất khẩu. Về vị trí địa lí, vùng thuận lợi cho giao lưu phát triển KTXH do tiếp giáp với Campuchia và các vùng : ĐBSCL, TN và ...

Cập Nhật Hệ Thống Chỉ Tiêu Phát Triển Dcxh Theo Vùng

Nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Quá trình công nghiệp hóa và di dân sẽ kéo theo đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, đô thị sẽ mở rộng và dân số tích tụ trong khu vực đô thị và công nghiệp sẽ tăng lên. Bộ mặt quần cư và cư trú, ...

Phân Hóa Vùng Dưới Tác Động Của Quá Trình Cnh-Hđh

Bằng miền Bắc, vùng Nghệ - Tĩnh, Thuận Hóa - Phú Xuân, Nam Trung Bộ, TN, Đồng bằng miền Nam, Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Có thể quan niệm "vùng" là một thực thể KTXH bao gồm những đặc điểm về cảnh quan - lãnh thổ, trình độ và ...