Mô Hình Tóm Tắt Đơn Văn Bản Hỗn Hợp Ext_Abs_Asds

Hình 5.11. Mô hình tóm tắt đơn văn bản hỗn hợp Ext_Abs_ASDS 5.3.3.3. Xây dựng mô hình tóm tắt đa văn bản hướng tóm lược đề xuất Dựa trên mô hình tóm tắt đơn văn bản pre-trained Ext_Abs_ASDS đề xuất, luận án triển khai phát triển các ...

Mô Hình Tóm Tắt Đơn Văn Bản Hướng Tóm Lược Cơ Sở [128]

Sau đây, luận án sẽ trình bày và phân tích mô hình của Nallapati và cộng sự [128], được sử dụng làm mô hình cơ sở để phát triển mô hình tóm tắt đề xuất. Sau đó, sẽ trình bày hai cơ chế sử dụng trong [43] để khắc phục các ...

Các Kết Quả Thử Nghiệm Của Các Mô Hình Xây Dựng

3.3.3.2. Tiền xử lý dữ liệu Trước hết, các bộ dữ liệu CNN và Baomoi xử lý tách riêng phần tiêu đề, phần nội dung, phần tóm tắt và đánh số thứ tự cho các câu. Các bộ dữ liệu tiếng Anh (DUC 2001, DUC 2002 và CNN) được xử lý tách ...

Một Kiến Trúc Cnn Cho Bài Toán Phân Loại Ảnh [84]

2.1.2. Mạng nơ ron tích chập 2.1.2.1. Giới thiệu mạng nơ ron tích chập Mạng nơ ron tích chập (CNN - Convolutional Neural Network) [81,82,83,84] là một trong những mô hình học sâu phổ biến hiện nay giúp chúng ta xây dựng được những ứng dụng ...

Các Phương Pháp Tóm Tắt Văn Bản Hướng Trích Rút Cơ Sở

1.4. Các phương pháp tóm tắt văn bản hướng trích rút cơ sở 1.4.1. PageRank PageRank [15] là thuật toán được sử dụng trong công cụ tìm kiếm của Google (Google Search). Về bản chất PageRank là phân bố xác suất, được sử dụng để biểu ...

Ví Dụ Minh Họa Một Văn Bản Tóm Tắt Của Văn Bản Tiếng Anh

Văn bản tóm tắt A total of 47 bodies have been exhumed from two mass graves. Iraqis find mass graves inside presidential palace compound in Tikrit . ISIS claimed to have executed 1,700 Iraqi soldiers captured outside Camp Speicher . Bảng 1.1. Ví dụ minh họa một văn bản tóm tắt ...

Ý Nghĩa Khoa Học Và Ý Nghĩa Thực Tiễn

Trên phân tích cú pháp văn bản đầu vào để xây dựng một tập gồm tất cả các cây phụ thuộc cú pháp. Trong khi đó, hệ thống dựa trên luật [37] yêu cầu xác định các luật để phát hiện các khái niệm quan trọng trong văn bản đầu ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top