Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Xem tất cả 162 trang, được chia thành 20 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 20

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 20

Khi không trả lời được thắc mắc, nhân viên NHNo thường đưa ra thời gian phản hồi vụ thể và luôn thực hiện đùng: □ Hoàn toàn đồng ý □ Đồng ý □ Bình thường □ Không đồng ý □ Hoàn toàn không đồng ý 6. Về tính chuyên nghiệp ...

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 19

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 19

Tiếng Anh: 65. Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Principal for the Management of Credit Risk ] 66. Financial Institutions Management – A Modern Perpective (2000). 67.Peter S.Rose (1999), Commercial bank management , Irwim, 1999. 68. Joesph F.Sinket.JR (1998), Commercial ...

Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa, (1987) Tiêu Chuẩn Iso 8402:2000 (Quality Management And Quality

Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa, (1987) Tiêu Chuẩn Iso 8402:2000 (Quality Management And Quality

Theo hướng CNH, H H, khắc phục tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách bảo hiểm cho nông ...

Đa Dạng Hóa Các Hình Thức Huy Động Vốn Đầu Tư Cho Nông Nghiệp- Nông Thôn Nói Chung Và Kinh Tế

Đa Dạng Hóa Các Hình Thức Huy Động Vốn Đầu Tư Cho Nông Nghiệp- Nông Thôn Nói Chung Và Kinh Tế

Trồng trọt, chăn nuôi cần phải đầu tư tín dụng để mở rộng xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, những công trình dưới hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm như: đường giao thông nông thôn, điện cho sản xuất và sinh hoạt ...

Tăng Cường Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Gắn Với Hoàn Thiện Và Thực Hiện Nghiêm Túc Quy Trình

Tăng Cường Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Gắn Với Hoàn Thiện Và Thực Hiện Nghiêm Túc Quy Trình

Các chi nhánh cần thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hợp tác của các tổ chức chính trị, xã hội để tuyên truyền chính sách cho vay, các sản phẩm dịch vụ của NHNo&PTNT Việt Nam, triển khai ...

Định Hướng Mở Rộng Và Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Của Nhno&ptnt Việt Nam

Định Hướng Mở Rộng Và Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Của Nhno&ptnt Việt Nam

Mở rộng đầu tư tín dụng đồng thời phát triển các dịch vụ Ngân hàng từng bước vững chắc an toàn và hiệu quả. 3.1.2. Định hướng mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng Hộ sản xuất của NHNo&PTNT Việt Nam trong thời gian tới ...

Mục Tiêu, Định Hướng Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp

Mục Tiêu, Định Hướng Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp

Bảng số 2.22: Tổng hợp kết quả điều tra ý kiến cán bộ quản lý và cán bộ tín dụng về nguyên nhân và nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Việt Nam Đơn vị tính: % STT Nguyên nhân Đồng ...

Những Nguyên Nhân Từ Phía Khách Hàng Hộ Sản Xuất

Những Nguyên Nhân Từ Phía Khách Hàng Hộ Sản Xuất

- Phương thức chưa đa dạng và đối tượng cho vay cũng còn bó hẹp, chưa phù hợp với thực tiễn Trong các quy định nội bộ, NHNo&PTNT Việt Nam chưa căn cứ vào từng đối tượng sản xuất để cho các chi nhánh chủ động lựa chọn đưa ra ...

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 12

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 12

Khoảng 08 triệu lượt HSX được vay vốn mỗi năm; dư nợ cho vay HSX đến hết năm 2014, dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân đạt 338.632 tỷ đồng, tăng 39.972 tỷ đồng so với cuối năm 2013; đến 31/12/2013 dư nợ đạt 298.650 tỷ đồng, số ...

Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp

Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp

Thực hiện chủ trương đã triển khai từ năm 2009 với phương châm có nguồn vốn mới được cho vay, chi nhánh đã từng bước tháo gỡ được khó khăn, giữ được khách hàng truyền thống; đồng thời thực hiện ưu tiên vốn đầu tư cho các ...

Phân Tích Kết Quả Cho Vay Hộ Sản Xuất Và Cá Nhân So Với Tổng Dư Nợ

Phân Tích Kết Quả Cho Vay Hộ Sản Xuất Và Cá Nhân So Với Tổng Dư Nợ

- Cho vay ngành cao su: Doanh số cho vay bình quân giai đoạn 2009-2014 đạt 10.182 tỷ đồng, riêng năm 2014 đạt 12.226 tỷ đồng, dư nợ đến cuối năm đạt năm 2014 đạt 7.065 tỷ đồng. Trước đó, Doanh số cho vay năm 2013 đạt 9.304 tỷ đồng; Dư ...

Chủ Động Nguồn Vốn Huy Động Đáp Ứng Nhu Cầu Tín Dụng Của Hộ Sản Xuất

Chủ Động Nguồn Vốn Huy Động Đáp Ứng Nhu Cầu Tín Dụng Của Hộ Sản Xuất

B. Quy trình chấm điểm tín dụng Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân được thực hiện theo các bước sau: - Bước 1: Thu thập thông tin; Bước 2: Chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản; Bước 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ...

Thực Trạng Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông

Thực Trạng Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông

Đồng (+8,8%) so với năm 2013, cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của toàn ngành Ngân hàng. - Về cơ cấu dư nợ theo thời hạn: Trong cơ cấu dư nợ đối với lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn thì dư nợ trung và dài hạn đối với lĩnh vực ...

Những Đổi Mới Chủ Yếu Về Cơ Chế Tín Dụng Đối Với Nông Nghiệp, Nông Thôn Và Hộ Sản

Những Đổi Mới Chủ Yếu Về Cơ Chế Tín Dụng Đối Với Nông Nghiệp, Nông Thôn Và Hộ Sản

Động cả nước làm nông nghiệp. Trong GDP tỷ trọng nông nghiệp chiếm trên 20%. Các mặt hàng: gạo, cao su, cà phê, thủy hải sản, hồ tiêu, điều,. vẫn đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn cho nền kinh tế. Bên cạnh đó nhiều trang trại, ...

Chỉ Tiêu Đánh Giá Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Của Ngân Hàng Thương Mại

Chỉ Tiêu Đánh Giá Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Của Ngân Hàng Thương Mại

Nếu thường xuyên xảy ra rõ ràng là ảnh hưởng lớn đến chất lượng cho vay HSX. Đó cũng có thể là sự vững mạnh, ổn định của chính quyền địa phương. - Môi trường kinh tế: Nói đến môi trường kinh tế thường đề cập đến ...

Quan Niệm Về Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất

Quan Niệm Về Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất

Chất lượng của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển của nó, chất lượng càng cao thì trình độ phát triển của sự vật càng cao. [56] Theo Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa, trong tiêu chuẩn ISO 8402:2000 (Quality Management ...

Đặc Điểm Hộ Sản Xuất Nông Nghiệp - Nông Thôn

Đặc Điểm Hộ Sản Xuất Nông Nghiệp - Nông Thôn

Giá trị tài sản của các HSX ở gần các thành phố, ven đô thị thì thường có giá trị khá, phát mại thuận lợi hơn. Nhưng phần đông các HSX ở nông thôn, tài sản của họ là nhà ở, đất ở, đất canh tác, cây trồng, vật nuôi, công cụ ...

Khoảng Trống Của Các Công Trình Nghiên Cứu Nói Trên Đặt Ra Yêu Cầu Giải Quyết Tiếp

Khoảng Trống Của Các Công Trình Nghiên Cứu Nói Trên Đặt Ra Yêu Cầu Giải Quyết Tiếp

+ Hạn chế và khoảng trống nghiên cứu : Cũng giống như công trình nói trên, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, số liệu thứ cấp, thực trạng tập trung trong giai đoạn 2009 – 2013 và giải pháp đến năm 2015, tầm nhìn ...

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 2

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 2

Hộ sản xuất nói chung, hộ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, ngành nghề truyền thống, dịch vụ,.ở nông thôn nói riêng là đối tượng khách hàng đông đảo, truyền thống và thế mạnh của NHNo&PTNT Việt Nam. Vì vậy, nâng ...

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 1

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 1

0O0 Nguyễn Văn Thanh Chất Lượng Tín Dụng Hộ Sản Xuất Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số: 62.34.02.01 Người Hướng Dẫn Khoa Học: Pgs.ts Nguyễn Đắc ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số