Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 20


Khi không trả lời được thắc mắc, nhân viên NHNo thường đưa ra thời gian phản hồi vụ thể và luôn thực hiện đùng:

□ Hoàn toàn đồng ý □ Đồng ý □ Bình thường □ Không đồng ý

□ Hoàn toàn không đồng ý

6. Về tính chuyên nghiệp của nhân viên

Các nhân viên NHNo luôn mặc đồng phục đẹp và rất chuyên nghiệp :

□ Hoàn toàn đồng ý □ Đồng ý □ Bình thường □ Không đồng ý

□ Hoàn toàn không đồng ý

Tôi luôn được nhân viên chủ động giới thiệu các sản phẩm, chương trình ưu đãi khi đến giao dịch:

□ Hoàn toàn đồng ý □ Đồng ý □ Bình thường □ Không đồng ý

□ Hoàn toàn không đồng ý

Tôi tin tưởng khả năng tư vấn của nhân viên NHNo

□ Hoàn toàn đồng ý □ Đồng ý □ Bình thường □ Không đồng ý

□ Hoàn toàn không đồng ý

Theo quý khách, với thang điểm từ 1 đến 5 thì việc giải quyết cho vay HSX của NHNo được bao nhiêu điểm

□ 1 điểm □ 2 điểm □ 3 điểm □ 4 điểm

□ 5 điểm

II. THÔNG TIN CHUNG CỤ THỂ

1. Xin vui lòng cho biết ông (bà) thuộc nhóm tuổi nào?

□ Từ 18- 25 □ Từ 26-30 □ Từ 31-40 □ Từ 41-60

2. Ông (bà) đã quan hệ vay vốn với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được bao nhiêu năm?

□ Từ 1-5 năm □ Từ 6-10 năm □Trên 10 năm

3. Ông (bà) đang sinh sống ở địa bàn nào?

□ Nông thôn □ Thị trấn, Thị tứ □ Đồng bằng □ Miền núi

4. Ông (bà) đang vay vốn chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sử dụng cho lĩnh vực nào?


□ Nông nghiệp □ Ngư nghiệp □ Sản xuất hàng thủ công □ Thương mại Dịch vụ

5. Ông (bà) đang dư nợ bao nhiêu tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (triệu đồng)?

□ Dưới 10 triệu □ Từ 10-20 triệu □ Trên 20 triệu

6. Ông (bà) có yêu thích chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi mình đang giao dịch hay không?

□ Có □ Không

7. Ông (bà) nhận thấy việc vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có khó khăn, vất vả không?

□ Có □ Không

8. Lãi suất cho vay Hộ sản xuất có phù hợp không?

□ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chưa phù hợp

9. Theo ông (bà) cơ chế cho vay HSX của NHNo&PTNT có phù hợp với thực tế không?

□ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chưa phù hợp

10. Thủ tục, quy trình cho vay hộ sản xuất của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Đơn giản □ Phức tạp □ Rất phức tạp

11. Hồ sơ cho vay HSX của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Đơn giản □ Phức tạp □ Rất phức tạp

12. Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay HSX của NHNo&PTNT như thế

nào?

□ Rõ ràng □ Chưa rõ ràng

13. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tín dụng HSX như thế nào?

□ Rất Tốt □ Tốt □ Chưa tốt

14. Khi vay vốn ông (bà) có phải chi bồi dưỡng CBTD cho vay HSX hay không?

□ Có □ Không

15. Ông(bà) vui lòng cho biết quan điểm cụ thể của mình về những nội dung sau: ( đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng)STT

Nguyên nhân

Đồng ý

Không

đồng ý

Ý kiến

khác

1

Lãi suất cho vay phù hợp
2

Thủ tục cho vay phù hợp
3

Thời hạn được vay phù hợp
4

Mức cho vay phù hợp
5

Không có tiêu cực khi vay vốn Ngân

hàng
6

Giao dịch thuận tiện
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 162 trang: Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 20


Chân thành cảm ơn ông (bà) đã dành thời gian cộng tác, trả lời những câu hỏi chúng tôi. Chúng tôi cam kết các thông tin trên sẽ được bảo mật và mang tính tham khảo hữu ích. Kính chúc ông (bà) sức khỏe, an khang và thịnh vượng và đạt được những thành công trong công việc.


Phụ lục số 08:

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN

CÁN BỘ QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ CÁN BỘ TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT

Tại Hội sở chính Agribank và một số Chi nhánh Agribank ( Bổ sung đợt 2)


Kính chào các anh (chị), chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát về Quản lý Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Mục đích của cuộc khảo sát này là tìm hiểu ý kiến của cán bộ quản lý tín dụng và cán bộ tín dụng Hộ sản xuất về nguyên nhân của những hạn chế hiện nay về Chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, cũng như xác định mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX của NHTM; để từ đó xây dựng các giải pháp có tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng cũng như nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ quản lý tín dụng, CBTD, nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của anh (chị) trong việc cung cấp các thông tin dưới đây:

1. Chính sách tín dụng của Ngân hàng có phù hợp với thực tế?

□ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chưa phù hợp

2. Thông tin tín dụng có đảm bảo độ tin cậy và đầy đủ đủ không?

□ Rất đảm bảo và đầy đủ □ Bình thường □ Không tin cậy và thiếu

3. Điều kiện tự nhiên - xã hội ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Rất ảnh hưởng □ Mức độ ảnh hưởng bình thường □ Ít ảnh hưởng

4. Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Rất đảm bảo □ Đảm bảo □ Chưa đảm bảo

5. Diễn biến môi trường kinh tế vĩ mô thời gian qua ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Rất thuận lợi □ Thuận lợi □ Không thuận lợi


6. Điều hanh chính sách tiền tệ của NHNN thời gian qua ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Rất thuận lợi □ Thuận lợi □ Không thuận lợi

7. Chính sách tài khóa và chính sách kinh tế vĩ mô khác có liên quan ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Rất thuận lợi □ Thuận lợi □ Không thuận lợi

8. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mà HSX lựa chọn vay đầu tư vốn có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Rất ảnh hưởng □ Bình thường □ Không ảnh hưởng

9. Năng lực tài chính của HSX hạn chế với trên 70% vốn đầu tư là sử dụng tiền vay ngân hàng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Rất ảnh hưởng □ Bình thường □ Không ảnh hưởng

10. Truyền thống gia đình ở địa phương và uy tín không để phát sinh quá hạn của người vay ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX của NHNo&PTNT như thế nào?

□ Rất ảnh hưởng □ Bình thường □ Không ảnh hưởng

11. Anh chị vui lòng cho biết quan điểm cụ thể của mình về những nội dung sau: ( đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng)

Nguyên nhân của những hạn chế và nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất hiện nay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Đơn vị tính: %STT


Nguyên nhân


Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

I.

Nguyên nhân chủ quan về phía Agribank (Bổ sung)
7.

Chính sách tín dụng của Ngân hàng

không phù hợp với thực tế


8

Thông tin tín dụng thiếu độ tin cậy và không đầy đủ
II.

Nguyên nhân khách quan từ môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội (Bổ sung)
1

Điều kiện tự nhiên - xã hội rất ảnh

hưởng
2

Môi trường pháp lý không thuận lợi
3

Môi trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi
4

Điều hành chính sách tiền tệ không

phù hợp
5

Chính sách tài khóa và chính sách kinh tế vĩ mô khác có liên quan rất

ảnh hưởng
III.

Nguyên nhân khách quan về phía khách hàng Hộ sản xuất của Agribank (Bổ sung)
6

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mà HSX lựa chọn vay đầu tư vốn có ảnh hưởng lớn
7

Năng lực tài chính của HSX hạn chế với trên 70% vốn đầu tư là sử dụng tiền

vay ngân hàng có ảnh hưởng lớn
8

Truyền thống gia đình ở địa phương và uy tín không để phát sinh quá hạn của người vay có ảnh hưởng lớn

Chân thành cảm ơn anh (chị) đã dành thời gian cộng tác, trả lời những câu hỏi chúng tôi. Chúng tôi cam kết các thông tin trên sẽ được bảo mật và mang tính tham khảo hữu ích. Kính chúc anh (chị) sức khỏe, an khang và thịnh vượng và đạt được những thành công trong công việc.


Phụ lục số 09:

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Ý KIẾN

HỘ SẢN XUẤT ĐANG GIAO DỊCH VỚI MỘT SỐ CHI NHÁNH AGRIBANK

(Bổ sung đợt 2)


Kính chào các ông (bà), chúng tôi đang tiến hành một cuộc khảo sát về Chất lượng phục vụ cho vay hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi ông (bà) đang có quan hệ tín dụng . Mục đích của cuộc khảo sát này là tìm hiểu ý kiến của Hộ sản xuất về thủ tục cho vay, chính sách cho vay, quan hệ giao dịch của ngân hàng và ý thức phục vụ của cán bộ quản lý tín dụng, cán bộ tín dụng. Trên cơ sở đó giúp cho tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân của những hạn chế và những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng HSX hiện nay để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cải tiến, tiếp tục đổi mới để từ đó phục vụ tốt hơn ông (bà). Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của ông (bà) trong việc cung cấp các thông tin dưới đây:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Ngân hàng sẵn sàng cơ cấu lại nợ: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho người vay khi gặp khó khăn bất khả kháng?

□ Đồng ý □ Không đồng ý □ Gây khó khăn, phiền hà

2. Ngân hàng linh hoạt điều chỉnh lãi suất vay vốn cho khách hàng khi khách hàng gặp khó khăn hay lãi suất thị trường giảm?

□ Đồng ý □ Không đồng ý □ Gây khó khăn, phiền hà

3. Cán bộ ngân hàng có thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay?

□ Thường xuyên □ Không thường xuyên □ Không kiểm tra bao giờ

4. Cán bộ ngân hàng có thường xuyên thông báo nhắc nhở khách hàng trả lãi và trả gốc khi chuẩn bị đến hạn hay không?

□ Thường xuyên □ Không thường xuyên □ Không kiểm tra bao giờ

5. Ngân hàng có tư vấn hữu ích cho khách hàng vay vốn hay không.?

□ Có □ Không rõ ràng □ Không


6. Ông(bà) vui lòng cho biết quan điểm cụ thể của mình về những nội dung sau: (đề nghị đánh dấu X vào ô tương ứng)

STT

Nội dung khảo sát

Đồng ý

Không

đồng ý

Ý kiến

khác

7

Ngân hàng sẵn sàng cơ cấu lại nợ: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho người

vay khi gặp khó khăn bất khả kháng
8

Ngân hàng linh hoạt điều chỉnh lãi suất

vay vốn cho khách hàng
9

Cán bộ ngân hàng thường xuyên kiểm

tra việc sử dụng vốn vay
10

Cán bộ ngân hàng thường xuyên thông báo nhắc nhở khách hàng trả lãi và trả

gốc khi chuẩn bị đến hạn
11

Ngân hàng tư vấn hữu ích cho khách

hàng

Chân thành cảm ơn ông (bà) đã dành thời gian cộng tác, trả lời những câu hỏi chúng tôi. Chúng tôi cam kết các thông tin trên sẽ được bảo mật và mang tính tham khảo hữu ích. Kính chúc ông (bà) sức khỏe, an khang và thịnh vượng và đạt được những thành công trong công việc.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số