Mô Tả Các Chỉ Tiêu Thống Kê Của Các Biến Nghiên Cứu

Kết quả nghiên cứu từ bảng hỏi khách hàng 1.3.1. Mô tả về phân tích về mẫu nghiên cứu 16 Bảng 1.2: Mô tả các chỉ tiêu thống kê của các biến nghiên cứu N Khoảng biến thiên Cực tiểu Cực đại Số trung bình Độ lệch chuẩn Phương ...

Cho Vay Trong Khuôn Khổ Phương Thức Nhờ Thu Kèm Chứng Từ

- Đối tượng cho vay mang tính đặc thù. Tín dụng xuất khẩu nhằm mục đích cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay hoặc doanh nghiệp nước sở tại nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp xuất khẩu; đây là các đối tượng đặc thù có mục đích ...

So Sánh Hệ Số Lợi Nhuận Và Nợ Xấu Tín Dụng Xk

- Số vòng quay vốn tín dụng xuất khẩu cũng không ngừng tăng theo thời gian từ mức 1,98 lần 2008 lên 2,19 lần năm 2009; lên 2,67 lần 2010 và 2,98 lần 2011 và giảm nhẹ 2,71 lần năm 2012; 2,18 lần năm 2013, và 1,47 lần năm 2014. Bảng 3.11: So sánh ...

Rất Thấp; 2: Thấp; 3: Bình Thường; 4: Cao; 5: Rất Cao

72. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1998), Luật Ngân hàng nhà nước , Nxb Pháp lý, Hà Nội. 73. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số 1627 2001 QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí