Chất Lượng Dịch Vụ Tiền Gửi Tiết Kiệm Tại Nhtm

Vì thế khách hàng sẽ lựa chọn ngân hàng nào có lãi suất cao hơn với nhiều ưu đãi hơn để gửi tiền. Với lý do đó, các ngân hàng thường sử dụng công cụ lãi suất để thu hút nguồn vốn này. Cạnh tranh về lãi suất đã trở thành ...

Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Phương Tiện Hữu Hình Lần 1

Câu 4 : Anh chị có ý kiến gì về chất lượng dịch vụ tgtk không? Câu 5: Yếu tố nào anh chị quan tâm nhất/ ảnh hưởng lớn nhất khi quyết định lựa chọn dịch vụ tiền gửi tiết kiệm? Câu 6 : Bên cạnh các yếu tố đã được nói ở ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí