Kiểm Định Về Sự Phù Hợp Của Mô Hình Hồi Quy.

- Kiểm định độ phù hợp của mô hình Bước tiếp theo trong phân tích hồi quy là thực hiện kiểm định F về độ phù hợp của mô hình hồi quy, xem biến phụ thuộc có liên hệ tuyến tính với toàn bộ các biến độc lập hay không. Kiểm ...