Kiểm Định Về Sự Phù Hợp Của Mô Hình Hồi Quy.

- Kiểm định độ phù hợp của mô hình Bước tiếp theo trong phân tích hồi quy là thực hiện kiểm định F về độ phù hợp của mô hình hồi quy, xem biến phụ thuộc có liên hệ tuyến tính với toàn bộ các biến độc lập hay không. Kiểm ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí