Kiểm Định Độ Tin Cậy Thang Đo Bằng Hệ Số Cronbach Alpha

2.2.2.3 Giới tính Như ta thường thấy trong cuộc sống hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ tín dụng c ủa các khách hàng nam và nữ th ường không có sự chênh lệch lớn , trong quá trình phỏng vấn khách hàng tại ngân hàng thì số người ...