Mô Hình Đánh Giá Chất Lượng Tín Dụng Theo Thang Đo Servperf

1.1.3.2. Mô hình đánh giá chất lượng tín dụng theo thang đo Servperf Cronin và Taylor (1992) với mô hình SERVPERF, cho rằng mức độ cảm nhận của khách hàng đối với sự thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp phản ánh tốt nhất chất lượng ...

Kết Quả Hđkd Của Vietinbank Hà Tĩnh Năm 2012 – 2014

Đạo đức, hợp tác với khách hàng trên cơ sở đôi bên cùng phát triển và có lợi, thu hút khách hàng bằng hành động, nghiêm cấm vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Vì vậy kết quả hoạt động của VietinBank Hà Tĩnh hàng năm đều có lãi, ...

Kiểm Định Mối Tương Quan Giữa Các Biến Trong Mô Hình

2.2.4.2. Kiểm định mối tương quan giữa các biến trong mô hình Các biến được đưa vào kiểm tra mối tương quan là: “Khả năng đáp ứng”, “Phương tiện hữu hình”, “Năng lực nhân viên”, “Sự tin cậy”, “Sự đồng cảm”, “Chất ...

Nhóm Giải Pháp Đối Với “Khả Năng Đáp Ứng”

1.1.3. Định hướng chất lượng tín dụng - Củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên cơ sở thực hiện nghiêm túc cơ chế tín dụng của VietinBank, nâng cao chất lượng thẩm định, đặc biệt chú trọng các khâu thủ tục, hồ sơ, thực ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí