Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế -chi nhánh phú vang giai đoạn 2011 - 2013 - 1

` Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế  Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Tiền Gửi Tiết Kiệm Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Thừa Thiên Huế -Chi Nhánh ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế -chi nhánh phú vang giai đoạn 2011 - 2013 - 2

- Thông tin thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế – chi nhánh Phú Vang bao gồm: - Các thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình dịch vụ tiền gửi do ngân hàng cung cấp. - Tình hình nguồn lao ...

Kiểm Định Độ Tin Cậy Đối Với Các Biến Quan Sát

Bảng 16: Kiểm định độ tin cậy đối với các biến quan sát Các biến quan sát Tương quan tổng biến Hệ số Cronbach's Alpha nếu loại biến Yếu tố hữu hình Cronbach’s Alpha = 0,726 Ngân hàng sử dụng công nghệ hiện đại 0,542 0,656 Không gian ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế -chi nhánh phú vang giai đoạn 2011 - 2013 - 9

Yếu tố chăm sóc khách hàng 23 Agribank phú vang có chương trình chăm sóc khách hàng vào những dịp lễ quan trọng 24 Agribank phú vang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn 25 Agribank phú vang có nhiều ưu đãi cho khách hàng Đánh giá chung 26 ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế -chi nhánh phú vang giai đoạn 2011 - 2013 - 10

LS .069 .032 .135 2.128 .035 DU .122 .043 .178 2.816 .006 NV .118 .054 .147 2.201 .029 a. Dependent Variable: Y 5. Các kiểm định liên quan. a. Kiểm định One Sample T test One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean su dung cong nghe hien dai 143 3.1818 1.09825 .09184 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí