Tình Hình Môi Trường Ở Thị Xã Phổ Yên Hiện Nay

Năm học 2018- 2019, trường THPT Lê Hồng Phong tỷ lệ đỗ đại học đạt 45%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98%. Trường THPT Bắc Sơn tỷ lệ đỗ đại học đạt 38%; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,5%. Trường THPT Phổ Yên, tỷ lệ đỗ đại học ...

Hình Thức Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Môi Trường

HS. GV theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động nếu cần. Tổ chức HS báo cáo kết quả và đánh giá. GV nhận xét đánh giá và chốt lại kiến thức cần lĩnh hội - Dạy học giải quyết vấn đề: Giúp HS phát triển năng lực tư duy, ...