Tổ chức phối hợp các lực lượng trong giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh ở trường THPT thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - 14

Đại học Sư Phạm Thái Nguyên PHIẾU ĐIỀU TRA SỐ 3 (Dành cho Ban giám hiệu và giáo viên các trường THPT) Anh chị hãy cho biết: Các biện pháp tuyên truyền nâng cao chất lượng tuyên truyền Luật giao thông đường bộ mà anh chị đã làm: STT ...

Tổ chức phối hợp các lực lượng trong giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh ở trường THPT thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - 13

Mới nội dung chương trình kết hợp GDDĐ và GDPL bậc THPT; nâng cao chất lượng GDPL cụ thể là GDLGTĐB trong nhà trường. Mặt khác, cần nhấn mạnh thêm rằng: dù nhà trường có cố gắng đến đâu đi chăng nữa mà thiếu sự phối hợp đồng ...

Tổ chức phối hợp các lực lượng trong giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh ở trường THPT thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - 11

Chế đối với con người, đó là sự vây quanh đời sống của con người. Khi trẻ sinh ra và lớn lên, phạm vi môi trường càng được mở rộng, độ phức tạp tăng lên. Môi trường dạy học - giáo dục trong trường học, môi trường giáo ...

Tổ chức phối hợp các lực lượng trong giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh ở trường THPT thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - 10

Trong các loại hình văn hoá nghệ thuật, các phong trào văn hoá quần chúng tuy còn ít nhưng đã có những bộ phim, kịch, tiểu phẩm văn nghệ ít nhiều có tình tiết pháp lý, tri thức và tình huống ứng xử theo PL. Ở loại hình này, tri thức PL ...

Tổ chức phối hợp các lực lượng trong giáo dục Luật giao thông đường bộ cho học sinh ở trường THPT thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - 9

Các sự kiện và tìm hiểu các nguyên nhân. Ví dụ, thông qua bản tin An toàn giao thông có thể chia nhóm học sinh để xác định nguyên nhân của các biểu hiện vi phạm luật giao thông, nguyên nhân của tai nạn giao thông bằng các bài tập của ...

Trang 364, Trang 365, Trang 366, Trang 367, Trang 368, Trang 369, Trang 370, Trang 371, Trang 372, Trang 373,