Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông qua hoạt động tập thể - 19

Các bước Nội dung Thời gian cô nhớ nhất ? - Học sinh giao lưu với thầy cô giáo. Cuối cùng đại diện nhà trường tặng hoa và quà lưu niệm 2. Để thể hiện tình cảm của mình đối với các thầy cô giáo trong ngày vui hôm nay, chúng ta hãy ...

Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông qua hoạt động tập thể - 18

PHỤ LỤC 8 MÔ TẢ TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐO ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA Câu 1 : Thái độ sống là điều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vì nếu biết cách thay đổi suy nghĩ cho phù hợp với hoàn cảnh, bạn có thể thay đổi được cuộc sống của bạn ...

Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông qua hoạt động tập thể - 17

PHỤ LỤC 4 ĐỀ KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM Thời gian 25 phút A. Trắc nghiệm (3 điểm) (5 phút) Khoanh tròn vào đáp án đúng. Câu 1: Người sống có giá trị là người…? a. Biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung ...

Giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thông qua hoạt động tập thể - 15

Khi quan sát hoạt động tổ chức quy trình giáo dục giá trị sống, so sánh với quan sát hoạt động trước đó, tác giả nhận thấy: Hoạt động theo quy trình giáo dục đạt mức độ hình thành giá trị sống tốt hơn do đã dịnh hướng giá ...

Trang 103, Trang 104, Trang 105, Trang 106, Trang 107, Trang 108, Trang 109, Trang 110, Trang 111, Trang 112,