Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Lê Văn Thắng Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung Học Cơ Sở Tỉnh Cao Bằng Theo Định Hướng Đổi Mới Chương Trình Giáo Dục ...

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán bộ quản lý CNH Công nghiệp hóa CSVC Cơ sở vật chất ĐTB Điểm trung bình DTTS Dân tộc thiểu số GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GDĐĐ Giáo dục đạo đức GDNGLL Giáo dục ngoài giờ lên lớp GV GV ...

Vị Trí, Mục Tiêu, Tính Chất, Nhiệm Vụ Của Trường Ptdtnt

Các tác giả: Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006) cho rằng: “Quản lý giáo dục thực chất là tác động một cách khoa học đến nhà trường làm cho nó tổ chức được tối ưu quá trình dạy học, giáo dục thể ...

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 14

Đó chính là đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về GD toàn diện cho HS trong giai đoạn hiện nay. Các phương pháp, hình thức tiến hành công tác GDĐĐ cho HS phải dựa trên cơ sở khoa học về GD học, Tâm lý học và các khoa học ...

Giáo Dục Lòng Yêu Quê Hương, Đất Nước:

Câu 3: Quý thầy (cô) vui lòng cho biết việc thực hiện mục tiêu GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở trường mình đang công tác? TT Mục tiêu Mức độ thực hiện Tốt Khá Trung bình Yếu 1 Giúp học sinh ...

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 16

Câu 3: Ông (Bà) vui lòng cho biết việc thực hiện mục tiêu GDĐĐ cho HS theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở trường con ông (bà) đang theo học? TT Mục tiêu Mức độ thực hiện Tốt Khá Trung bình Yếu 1 Giúp học sinh ...

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 17

Câu 5: Em hãy vui lòng cho biết mức độ thực hiện các hình thức GDĐĐ cho HS ở trường em đang theo học? Hình thức khác (nếu có) hãy ghi cụ thể. TT Hình thức GDĐĐ Mức độ thực hiện Rất thường xuyên Thường xuyên Ít khi Không bao giờ 1 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí