Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất

Xem tất cả 137 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 17 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 17

PHỤ LỤC 13 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Tác giả Nội dung nghiên cứu Các thành phần CLDV Avkiran Phát triển một công cụ để đo lường Bốn thành phần và mười bảy biến quan sát dựa ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 16 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 16

- Đánh giá chất lượng dịch vụ của SCB: ANOVA   Sum of Squares df Mean Square F Sig. Kết luận TC1S Between Groups 1.103 3 .368 .512 .674 Không có sự khác biệt   Within Groups 165.243 230 .718         Total 166.346 233         TC2S Between Groups 4.143 3 1.381 1.784 ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 15 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 15

- Đánh giá chất lượng dịch vụ của SCB: Group Statistics GIỚI TÍNH N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Sig. (2-tailed) Kết luận TC1S Nữ Nam 129 105 3.5814 3.4571 .86329 .82075 .07601 .08010 .264 .262 Không có sự khác biệt TC2S Nữ Nam 129 105 3.6899 3.5714 .83665 ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 14 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 14

SU THOA MAN KHACH HANG Kiểm định giả thiết của mô hình Giả thuyết Nội dung Hệ số tác động hồi qui Sig. ( Kết quả kiểm định H1 Thành phần tin cậy có tương quan dương với sự thỏa mãn của khách hàng. 0.119 0.014 Chấp thuận H2 Thành phần ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 13 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 13

PHỤ LỤC 7 Kiểm định thang đo thông qua hệ số Cronbach’s alpha TIN CẬY Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .941 6 Item-Total Statistics   Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 12 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 12

QUÝ KHÁCH GIAO DỊCH VỚI BAO NHIÊU NGÂN HÀNG   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent   1-2 ngân hàng 107 45.7 45.7 45.7   3-4 ngân hàng 122 52.1 52.1 97.9 Valid 5-6 ngân hàng 4 1.7 1.7 99.6   7-8 ngân hàng 1 .4 .4 100.0   Total 234 100.0 100.0   NGHỀ NGHIỆP ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 11 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 11

PHỤ LỤC 3 BẢN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÁC CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, QUỸ TIẾT KIỆM NH TMCP SÀI GÒN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Kính chào Quý khách hàng, Trước tiên, tôi xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý khách hàng. Tôi là ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 10 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 10

Thứ nhất , trang phục giao dịch của ngân hàng SCB hiện nay chưa đồng bộ. Đồng phục hiện tại là đồng phục của cả ba ngân hàng trước hợp nhất và đồng phục quá cũ. Điều này tạo cho khách hàng cảm thấy hoạt động giao dịch ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 9 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 9

Tóm lại, sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng SCB tốt, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng sẽ giúp SCB duy trì được lượng khách hàng cũ và thu hút được khách hàng mới từ chính khách hàng cũ và quá trình này tiếp diễn sẽ giúp ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 8 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 8

–  V ề đánh giá ch ất l ượng d ịch v ụ c ủa SCB : Kiểm định Independent Sample T-Test cho 34 biến quan sát của 5 thành phần chất lượng dịch vụ giữa hai nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Phần lớn khách hàng doanh ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 7 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 7

Về sản phẩm dịch vụ , dịch vụ tiền gởi tiết kiệm và tiền gởi có kỳ hạn được khách hàng sử dụng nhiều nhất (94,9%), tiếp đến là tiền gởi thanh toán (63,7%), thẻ ATM (42,3%), dịch vụ ngân hàng điện tử Ebanking (40,6%), dịch vụ ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 6 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 6

Triển khai dịch vụ chuyển tiền thanh toán lên đến 140 loại ngoại tệ, chuyển tiền bằng hối phiếu ngân hàng, tư vấn lập hộ bộ chứng từ xuất khẩu… đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Chính thức trở thành đại lý cấp 1 ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 5 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 5

Cuối cùng, đối với những nghiên cứu về sự thỏa mãn của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng thì mô hình chất lượng kỹ thuật và chất lượng kỹ năng của Grönross tỏ ra hợp lý hơn (Lassar et al, 1998). Tuy nhiên nghiên cứu này không xem ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 4 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 4

Như vậy, sự thỏa mãn của khách hàng là cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng. Nếu cảm nhận khách hàng về chất lượng dịch vụ ở mức tốt, rất tốt thì khách hàng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại, nếu ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 3 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 3

Dịch vụ thẻ : là một dịch vụ ngân hàng đa tiện ích ra đời trên nền tảng công nghệ mới. Thẻ được xem là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, được phát hành bởi các ngân hàng, các định chế tài chính mà người chủ ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 2 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.6. Cơ sở lý thuyết về dịch vụ ngân hàng 1.6.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ 1.6.1.1. Khái niệm dịch vụ Dịch vụ ...

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 1 thumb

Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Trần Thị Thanh Thảo Đánh Giá Sự Thỏa Mãn Của Khách Hàng Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Tại Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn Sau Hợp Nhất Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số