Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Huế

Xem tất cả 71 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 8

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 8

Correlations HL TC PT DC DU NL HL Pearson Correlation 1 .332 .390 .472 .181 * .271 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .033 .001 N 140 140 140 140 140 140 TC Pearson Correlation .332 1 .000 .000 .000 .000 Sig. (2-tailed) .000 1.000 1.000 1.000 1.000 N 140 140 140 140 140 140 PT Pearson Correlation .390 ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 7

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 7

4.Mức thu nhập bình quân mỗi tháng: ☐ Chưa có thu nhập ☐ Dưới 2 triệu đồng ☐ 2-5 triệu đồng ☐ 5-7 triệu đồng ☐ Trên 7 triệu đồng 5. Thời gian sử dụng thẻ ATM của quý khách? ☐Dưới 6 tháng ☐Từ 1 đến 3 năm ☐Từ 6 tháng đến ...

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:

Khách hàng, chủ động tìm đến khách hàng, xác định được nhu cầu của từng nhóm khách hàng, từ đó đưa ra các sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Nâng cao chất lượng dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục trên cơ sở tận dụng tiện ích của ...

Đánh Giá Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:

Đánh Giá Của Khách Hàng Về Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:

Từ kết quả phân tích Hệ số tương quan trên đây cho thấy rằng, kết quả kiểm định tất cả các nhân tố đều cho kết Sig. 0 đối với các nhân tố này, hay các giả thuyết H 1 , H 2 , H 3 , H 4 , H 5 được chấp nhận ở mức ý nghĩa là 95%. ...

Đánh Giá Thực Trạng Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:

Đánh Giá Thực Trạng Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế:

Nhận xét: Qua hai bảng trên, có thể nhận thấy tình hình kinh doanh thẻ từ 2011- 2013 của Eximbank như sau: Số lượng thẻ phát hành nhìn chung tăng, đặc biệt tăng mạnh năm 2012 với 598 thẻ. Trong đó chiếm số lượng chủ yếu trên 90% là thẻ ...

Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế

Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ Atm Của Eximbank Huế

Các ngân hàng có lịch sử phát hành thẻ từ rất sớm và đang nắm giữ thị phần lớn trong thị trường thẻ ở TT Huế như: Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV, Sacombank, DongAbank,… Bên cạnh đó các ngân hàng trẻ hơn cũng ráo riết thực hiện ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 2

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 2

5. Kết cấu đề tài: - Phần 1: Đặt vấn đề. - Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu: Chương 1: Cơ sở lí luận chung Chương 2: Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Eximbank Huế Chương 3: Một số giải pháp nhầm nâng ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 1

Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ atm của ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam- chi nhánh Huế - 1

Lời Cảm Ơ N Để Hoàn Thành Được Khoá Luận Này, Ngoài Sự Cố Gắng Và Nỗ Lực Của Bản Thân Tôi Cùng Những Kiến Thức Đã Tích Luỹ Được, Tôi Xin Gửi Lời Cảm Ơ N Sâu Ắsc Đến Quý Thầy Cô Giáo Đã Truyền Đạt Kiến Thức, Giúp Tôi ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số