Sơ Đồ Tổ Chức Của Ngân Hàng Đtpt Thừa Thiên Huế

GIÁM ĐỐC Kế hoạch – Tổng hợp Quản lý rủi ro dịch vụ khách hàng Quản trị tín dụng Tài chính – Kế toán Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng cá nhân Tiền tệ và Kho quỹ Tổ chức – Hành chính Phòng Giao dịch An Cựu ...

Mô Hình Nghiên Cứu Về Chất Lượng Dịch Vụ Thẻ

2.1.5 Phương pháp nghiên cứu Sau khi xác định mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng thẻ. Sẽ tiến hành đưa ra kế hoạch nghiên cứu chi tiết như: sử dụng phương ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí